• MOM C undersøkelse ved Ånholmen i 2012 

      Strøm, Vidar; Staven, Fredrik; Sandnes, Thomas; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
      Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved matfiskanlegget Ånholmen i Fosnes kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, kjemi- og ...