• Marin miljøundersøkelse i Røyklibotn, Namsos kommune i 2007 

   Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved ett settefiskanlegg i Røykliboten i Namsos kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, ...
  • Miljøundersøkelse i Breivika, Langsundet i Vikna, 2007 

   Sandnes, Otto K; Vassenden, Gisle; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved en oppdrettslokalitet i Breivika i Langsundet, Vikna kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • Miljøundersøkelse i Indre Follafjord i 2008 

   Olsen, Anders W; Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Vassenden, Gisle (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på en stasjon i sjøen i det ytterste bassenget, i indre Foldafjord, Nærøy kommune. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Marine Harvest AS, avd. Nord. ...
  • Miljøundersøkelse i Kongsmobassenget, Indre Foldafjord i 2007 

   Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på en stasjon i sjøen i det innerste bassenget, Kongsmobassenget, i Foldafjorden, Nærøy kommune. Undersøkelsen er utført på oppdrag for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ...
  • Miljøundersøkelse i Mursteinsfjorden i 2007 

   Arnkværn, Gyda; Olsen, Anders W; Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en marin miljøundersøkelse på to stasjoner i Mursteinsfjorden i Flatanger kommune, Nord-Trøndelag. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Bjørøya fiskeoppdrett AS og Marine Harvest AS, avd. Midt ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Geitryggen i Arnøfjorden, Nærøy kommune, mars 2013 

   Strøm, Vidar; Sandnes, Otto K; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Geitryggen i Nærøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Storvikbukta i Kreklingbassenget, Indre Follafjorden Nærøy kommune, februar 2013. 

   Strøm, Vidar; Sandnes, Otto K; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto; Dahlgren, Thomas (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Storvikbukta i Kreklingbassenget i Indre Follafjord i Nærøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden ...
  • Resipientundersøkelse i indre basseng av Jøssundfjorden, Flatanger kommune i februar 2008 

   Arnkværn, Gyda; Olsen, Anders W; Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Vassenden, Gisle (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på en stasjon i sjøen i det innerste bassenget i Jøssundfjorden, Flatanger kommune. Undersøkelsen er gjennomført etter oppdrag fra Marin Harvest AS, Avd. Midt ...