• Et verktøy for risikovurdering ved prioritering av tilsyn i helse- og sosialsektoren 

      Andersen, Anne Barkve; Botne, Bjørg; Hetta, Ole Mathis; Lindøe, Preben H.; Njå, Ove; Salte, Torunn; Robberstad, Torleiv (Research report, 2004)
      Denne rapporten er kommet i stand etter initiativ fra Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i Rogaland. Helsetilsynet i Rogaland ble 1. januar 2003 integrert i Helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland. Hensikten ...