• Separering - rensing av organisk avfall fra slakterier (system: Reime Econ). Del lI 

   Bergheim, A.; Hagman, E.; Salte, B. (Research report, 1998)
   Reime Econs mekanisk -biologiske renseanlegg ble undersøkt for behandling av organisk avfall ved Vest-Ro slakteriet i Sandeid. Anlegget består av et mekanisk trinn som separerer avfallet i en "tørr'' og en "våt" fraksjon, ...
  • Slamfjerning ved landbaserte anlegg. Tester av pilotutstyr 

   Bergheim, A.; Salte, B.; Litlehamar, L.; Øvrebø, N. (Research report, 1995)
   Rapporten omtaler en metode for awanning av produsert slamvann fra avløpsrenseutstyr ved fiskeoppdrettsanlegg. Prosessen er basert på en trykkbasert langsom-filtrering gjennom skumgummi. I den innledende testfasen ble ...
  • Treatment of organic waste from animal slaughteries 

   Bergheim, A.; Hagman, E.; Salte, B. (Research report, 2000)
   Reime Econ's physical -biological plant for treatment of organic waste was examined at Vest­Ro's animal slaughtery in Sandeid, SW Norway. The system comprises 1) an initial separation of the waste into a solid and a liquid ...