• Marin miljøundersøkelse i Røyklibotn, Namsos kommune i 2007 

   Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved ett settefiskanlegg i Røykliboten i Namsos kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, ...
  • Miljøundersøkelse i Indre Follafjord i 2008 

   Olsen, Anders W; Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Vassenden, Gisle (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på en stasjon i sjøen i det ytterste bassenget, i indre Foldafjord, Nærøy kommune. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Marine Harvest AS, avd. Nord. ...
  • Miljøundersøkelse i Kongsmobassenget, Indre Foldafjord i 2007 

   Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på en stasjon i sjøen i det innerste bassenget, Kongsmobassenget, i Foldafjorden, Nærøy kommune. Undersøkelsen er utført på oppdrag for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ...
  • Miljøundersøkelse i Mursteinsfjorden i 2007 

   Arnkværn, Gyda; Olsen, Anders W; Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en marin miljøundersøkelse på to stasjoner i Mursteinsfjorden i Flatanger kommune, Nord-Trøndelag. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Bjørøya fiskeoppdrett AS og Marine Harvest AS, avd. Midt ...
  • Resipientundersøkelse i indre basseng av Jøssundfjorden, Flatanger kommune i februar 2008 

   Arnkværn, Gyda; Olsen, Anders W; Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Vassenden, Gisle (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på en stasjon i sjøen i det innerste bassenget i Jøssundfjorden, Flatanger kommune. Undersøkelsen er gjennomført etter oppdrag fra Marin Harvest AS, Avd. Midt ...