• ”Om å ha logoen stemplet i panna” 

   Skaftun, Jorunn; Sagvaag, Hildegunn; Nesvåg, Sverre (Research report, 2001)
   På bakgrunn av arbeid med rusmiddelpolitikk i arbeidslivet, har RF-Rogalandsforskning utviklet et verktøy som tar sikte på å forebygge rusmiddelproblemer i arbeidslivet, Prosjektet var finansiert av arbeidsmiljøfondet i ...
  • Rusmiddelbruk blant ansatte i rusvernet 

   Sagvaag, Hildegunn; Skaftun, Jorunn-Elise T. (Research report, 2000)
   Behandlingsinstitusjonen og kompetansesenteret inngår i et utvalg på foreløpig 3 virksomheter i rusvernet i et ettårig prosjekt finansiert av Sosial- og helsedepartementet. Prosjektet fokuserer på økt bevisstgjøring omkring ...
  • Rusmiddelbruk blant ansatte i rusvernet. ”Kollektivet” 

   Sagvaag, Hildegunn; Skaftun, Jorunn-Elise T. (Research report, 2000)
   Rogalandsforskning har gjennom et 3-årig NHO-finansiert prosjekt utviklet en metode (IGOR) for økt bevissthet hos ansatte om bruk av rusmidler i jobbsammenheng. Målet med dette prosjektet er å utvikle dette verktøyet videre, ...
  • Takling av rusproblemer på jobb – en intervjuundersøkelse 

   Ramvi, Ellen; Sagvaag, Hildegunn (Research report, 1999)