• Trender i havforsuring og antropogent karbon i de nordiske hav, Nordsjøen og Skagerrak 

      Skjelvan, Ingunn; Jeansson, Emil; Chierici, Melissa; Fransnes, Filippa; Fröb, Friedrike; Tjiputra, Jerry; Goris, Nadine; Lauvset, Siv Kari; Omar, Abdirahman; Jones, Elizabeth; Fransson, Agneta; Olafsdóttir, Solveig R.; Johannessen, Truls; Olsen, Are; Norli, Marit; Apelthun, Lise B. (Research report, 2022)
      Denne rapporten baserer seg på artikkelen “Acidification of the Nordic Seas” av Fransner mfl. (2022). I tillegg presenteres havforsuringstrender (=endring over tid) i Nordsjøen og Skagerrak og trender i antropogent karbon ...