• Decadal Changes in Ventilation and Anthropogenic Carbon in the Nordic Seas 

   Jeansson, Emil; Tanhua, Toste; Olsen, Are; Smethie Jr., William M.; Rajasakaren, Balamuralli; Olafsdóttir, Solveig R.; Ólafsson, Jón (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   We evaluate the decadal evolution of ventilation and anthropogenic carbon (Cant) in the Nordic Seas between 1982 and the 2010s. Ventilation changes on decadal timescale are identified by evaluating decadal changes in mean ...
  • Trender i havforsuring og antropogent karbon i de nordiske hav, Nordsjøen og Skagerrak 

   Skjelvan, Ingunn; Jeansson, Emil; Chierici, Melissa; Fransnes, Filippa; Fröb, Friedrike; Tjiputra, Jerry; Goris, Nadine; Lauvset, Siv Kari; Omar, Abdirahman; Jones, Elizabeth; Fransson, Agneta; Olafsdóttir, Solveig R.; Johannessen, Truls; Olsen, Are; Norli, Marit; Apelthun, Lise B. (Research report, 2022)
   Denne rapporten baserer seg på artikkelen “Acidification of the Nordic Seas” av Fransner mfl. (2022). I tillegg presenteres havforsuringstrender (=endring over tid) i Nordsjøen og Skagerrak og trender i antropogent karbon ...