• Norske kommunestyrerepresentantar i europeisk lys 

      Aars, Jacob; Offerdal, Audun (Research report, 2012)
      I denne rapporten legg vi fram nokre resultat frå ei samanliknande undersøking av kommunestyrerepresentantar i 14 land i Europa. Problemstillingane er særleg knytte til korleis dei valde representantane i dei ulike landa ...