• To valg med ny personvalgordning – Kontinuitet eller endring? 

      Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Ringkjøb, Hans-Erik; Jacob, Aars (Research report, 2008)
      I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalgene høsten 2003 ble det innført ny personvalgordning. Forskere fra Rokkansenteret og Institutt for Sammenlignende Politikk, Universitetet i Bergen, har evaluert reformen i de ...