• Marin Overvåking Hordaland: Statusrapport 2019 

      Bye-Ingebrigtsen, Einar; Dahlgren, Thomas; Isaksen, Trond E. (Research report, 2020)
      Miljøovervåkningsprogrammet «Marin Overvåking Hordaland» omfatter ytre- og indre fjordsystemer i Hordaland. Overvåkingen omfatter vannundersøkelse, bløtbunnundersøkelse og strandsoneundersøkelse. Formålet er å beskrive ...