• Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger 

      Loga, Jill; Eimhjellen, Ivar; Eschweiler, Jenny; Ingstad, Eline L.; Stokstad, Sigrid; Winsvold, Marte (Research report, 2016)
      Denne rapporten belyser etablering av sosialt entreprenørskap i en kommunal‐ og fylkeskommunal kontekst. Prosjektet har en kvalitativ tilnærming som inkluderer intervju med sosiale entreprenører, offentlige aktører og ...