• Industribyggerne 2015 

      Blomgren, Atle; Quale, Christian; Austnes-Underhaug, Randi; Harstad, Anne Marthe; Fjose, Sveinung; Wifstad, Kristina; Mellbye, Christian; Amble, Ida B.; Nyvold, Carl Erik; Steffensen, Tom; Viggen, Jon Ragnar; Iglebæk, Frode; Arnesen, Tor; Hagen, Svein Erik (Research report, 2015)
      Norsk olje og gass har engasjert et konsortium bestående av IRIS, Menon Business Economics, Impello Management, Kunnskapsparken Bodø og Østlandsforskning for å oppdatere IRIS sin 2013-rapport om sysselsetting i norskbasert ...