• Sjøaurehabitat i Aksnesvanssdraget 

   Pulg, Ulrich; Lehmann, Gunnar Bekke; Fagard, Pierre (Research report, 2013)
   Aksnesvassdraget ligger i Rogaland og strekker seg over Karmøy og Haugesund kommune. Den opprinnelig anadrome delen vurderes å ha en samlet lengde på 7.500 m (flere løp) og et elveareal på 14.000 m2. I tillegg kommer et ...
  • Vintersituasjonen i Bolstadelva 2013 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Fagard, Pierre (Research report, 2013)
   I forbindelse med lite nedbør og kaldt vær gjennom ettervinteren og våren 2013, falt vannføringen i mange vassdrag på Vestlandet etter hvert til uvanlig lave nivåer. I Hordaland ble de satt nye rekorder for lav månedsnedbør ...