• Visjon og strategi for utviklingen av SørVestbanen 

      Bakke, Ulf; Bjelland, Anett; Heinzerling, Gottfried; Langeland, Anders (Research report, 2006)
      I foreliggende rapport presenteres kortfattet vesentlige resultat av en utredning der samfunnsmessige konsekvenser av en utbygging av Sørlands- og Vestfoldbanen i henhold til konseptet SørVestbanen ble vurdert. Analysen ...