• Byfolk og politikk. Gjennomgang av data fra en befolkningsundersøkelse i Bergen, Oslo og Tromsø 

   Aars, Jacob (30-2002, Working paper, 2002-12)
   This report presents preliminary findings from a survey conducted within the project «New Forms of Political Participation in an Urban Context». The project aims at gaining insights into local citizenship and new forms of ...
  • Contextualizing candidate popularity: An analysis of the 2007 Norwegian local elections 

   Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Aars, Jacob (Working Paper, Working paper, 2010-07)
   Previous research suggests a number of candidate-level influences on candidate popularity like position on the party lists, political experience and social background. Questions about how party- and district-level variables ...
  • Diversity, uniformity and urban political participation 

   Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor (Working Paper, Working paper, 2010-05)
   Our paper aims to analyse the effects of heterogeneity/homogeneity on political participation in three metropolitan areas in Norway. One hypothesis is that socially and/or ethnically homogenous urban areas will have a ...
  • Does place matter? A study of Norwegian local party support 

   Midtbø, Tor; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob (Working Paper, Working paper, 2010-04)
   This article seeks to identify and quantify variation in Norwegian local party support across different geographical entities. Drawing on the traditional political cleavage literature as well as the more recent literature ...
  • Får vi også vere med? Om kvinner i norsk lokalpolitikk 

   Ringkjøb, Hans-Erik; Aars, Jacob (Notat, Working paper, 2008-05)
   According to our analysis we are moving slowly in the right direction on the way to gender balance in local politics. During the last 20-30 years we have witnessed a positive development. The representation of women has ...
  • Generalistkommune og oppgavedifferensiering. Tre innlegg 

   Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Aars, Jacob (23-2002, Working paper, 2002-12)
   This Note describes three lectures by representatives of the Rokkan Centre. The lectures were commissioned by the Department of Local Government of the Ministry of Local Government and Regional Development, where they were ...
  • Hvis bare flere kunne stille! Politisk motivasjon blant kvinner og menn 

   Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne (Working Paper, Working paper, 2010-09)
   The paper focuses on the supply side of local political recruitment processes in Norway. More precisely we are looking at gender differences in political motivation. At a general level we find that women are less motivated ...
  • Interkommunalt samarbeid: Konsekvenser, muligheter og utfordringer 

   Leknes, Einar; Gjertsen, Einar; Holmen, Ann Karin Tennås; Lindeløv, Bjarne; Aars, Jacob; Sletnes, Ingun; Røiseland, Asbjørn (Research report, 2013)
   De viktigste konklusjonene fra denne studien om hva konsekvensene av interkommunalt samarbeid er for norske kommuner er at det er fordelaktig for kommunene både når det gjelder økonomi og tjenestekvalitet, men gir noen ...
  • Lokalt folkestyre AS: Eierskap og styringsroller i kommunale selskap 

   Ringkjøb, Hans-Erik; Aars, Jacob; Vabo, Signy Irene (Research report, 2008)
   Etableringen av kommunale selskap har ført til en debatt både om politisk styring og kontroll av selskapene og rundt betydningen av formell organisering. Bakgrunnen for debatten er at kommunale selskap etter hvert utgjør ...
  • Modalen. Fra off-road til on-line på 25 år 

   Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob (2-2005, Working paper, 2005-06)
   This study maps how two municipalities, Modalen and Kvam, have used ICT in local democracy. In Modalen, commercial interest wanted the community to serve as a pilot for broadband testing. The project Multimedia@Modalen is ...
  • Nominering og konstituering i norske kommunar 

   Ringkjøb, Hans-Erik; Aars, Jacob (Working Paper, Working paper, 2010-10)
   This paper explores two crucial stages of the local political recruitment process: a) The nomination process, and b) the process whereby committee positions are allocated. Both processes are mainly controlled by political ...
  • Norske kommunestyrerepresentantar i europeisk lys 

   Aars, Jacob; Offerdal, Audun (Research report, 2012)
   I denne rapporten legg vi fram nokre resultat frå ei samanliknande undersøking av kommunestyrerepresentantar i 14 land i Europa. Problemstillingane er særleg knytte til korleis dei valde representantane i dei ulike landa ...
  • Politiske uttrykksformer i en bykontekst 

   Aars, Jacob; Kvalvåg, Svein (23-2004, Working paper, 2004-12)
   The project «New Forms of Political Participation in an Urban Context» has aimed at gaining insights into local citizenship and new forms of political participation within an urban context. Increasingly, Norwegian cities ...
  • Styring og kontroll av partnerskap: De lokale Nav-avtalene 

   Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne (Working Paper, Working paper, 2011-01)
   Relasjonen mellom stat og kommune innenfor Nav-reformen beskrives gjerne som et partnerskap. Partnerskapet kommer til uttrykk gjennom organiseringen av de lokale Nav-kontorene, men også i de avtalene som inngås mellom ...
  • Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på nett! 

   Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob (29-2002, Working paper, 2002-12)
   This study, supported by the ministry of Local Government and Regional development, maps the way in which Norwegian municipalities use ICT in local democracy. New information and communication technologies have been ...
  • Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken 

   Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne (Research report, 2012)
   Denne rapporten har oppsummert erfaringene fra satsingen «Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken». Målet med satsingen har vært å bedre kjønnsbalansen i kommunestyrene, spesielt i ledende verv. Det ble anvendt en ...
  • Valg av ordfører ved supplerende stemmegivning 

   Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob (Research report, 2008)
   I forbindelse med kommunestyrevalgene høsten 2007 ble det gjennomført forsøk med direkte valg av ordførere i 50 kommuner. I 48 av disse kommunene ble supplerende stemmegivning benyttet for å velge ordførere. Denne rapporten ...