• Klima- og energiplan fo 

      Farsund, Arild Aurvåg; Hille, John; Aall, Carlo (Research report, 2001)
      Stavanger kommune startet høsten 2000 arbeid med en egen klima- og energiplan. I forbindelse med arbeidet ble RF – Rogalandsforskning, Stiftelsen Idebanken og Vestlandsforskning engasjert til å gjennomføre selve ...