• Kunnskapsstatus lakselus 2020 - Effekt av lakselus på vill laksefisk (2010-2019) 

      Karlsen, Ørjan; Albretsen, Jon; Asplin, Lars; Bjørn, Pål Arne; Bøhn, Thomas; Johnsen, Ingrid Askeland; Lehmann, Gunnar Bekke; Myksvoll, Mari Skuggedal; Nilsen, Rune; Sandvik, Anne Dagrun; Serra Llinares, Rosa Maria; Skardhamar, Jofrid; Ådlandsvik, Bjørn (Rapport fra havforskningen, Research report, 2020)
      Denne rapporten er vedlegg til «Risiko knyttet til dødelighet hos utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra fiskeoppdrett» i Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2020. Dokumentet utgjør kunnskapsgrunnlaget ...