Now showing items 21-40 of 151

  • Ekso: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Siden 2006 har NORCE LFI på oppdrag fra BKK AS gjennomført et miljøsamarbeid som omhandler bestandssituasjonen for laks og sjøaure samt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i Ekso. En kartlegging av de fysiske og hydromorfologiske ...
  • Evaluation of genetic effects on wild salmon populations from stock enhancement 

   Hagen, Ingerid Julie; Ugedal, Ola; Jensen, Arne Johan; Lo, Håvard; Holthe, Espen; Bjøru, Bjørn; Florø-Larsen, Bjørn; Sægrov, Harald; Skoglund, Helge; Karlsson, Sten (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Many salmonid populations are of conservation concern, and the release of hatchery-produced juveniles is a frequently used measure to alleviate declines and increase harvest opportunities. While such releases may be of ...
  • Field report for snorkeling surveys and removal of escaped farmed salmon in 13 rivers in Iceland 2023 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Landro, Yngve; Kambestad, Marius; Guðmundsson, Leó Alexander (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   In August 2023, the aquaculture company Arctic Fish (Arctic Sea Farm) reported two small holes in one of its net-pens in Patreksfjörður in the Westfjords, Iceland. The Icelandic Food and Veterinary Authority estimated that ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Askevatnet, Askøy kommune, november 2003 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2004)
   Etter oppdrag fra Askøy kommune gjennomførte Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske (LFI) v/UiB fiskebiologiske undersøkelser i Askevatnet i november 2003. Bakgrunnen for undersøkelsene var at Askøy kommune ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik S. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2016)
   På oppdrag fra Sognekraft AS skal Uni Research Miljø LFI gjennomføre fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva i årene 2014-2018. Undersøkelsene gjennomføres etter pålegg fra Miljødirektoratet. Denne rapporten er andre ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - årsrapport for 2016 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2017)
   På oppdrag fra Sognekraft AS skal Uni Research Miljø LFI gjennomføre fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva i årene 2014-2018. Undersøkelsene gjennomføres etter pålegg fra Miljødirektoratet. Denne rapporten er andre ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - årsrapport for 2017 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   På oppdrag fra Sognekraft AS skal Uni Research Miljø LFI gjennomføre fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva i årene 2014-2018. Undersøkelsene gjennomføres etter pålegg fra Miljødirektoratet. Denne rapporten er andre ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva i perioden 2014-2018 

   Skoglund, Helge; Karlsson, Sten; Hagen, Ingerid Julie; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Utdrag: Årøyelva er kjent for å være en god lakseelv med en betydelig andel storvokst laks, og har status som nasjonalt laksevassdrag. For å øke kunnskapsstatusen om laksebestanden og effekten av vassdragsreguleringene i ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Bjoreio, Eidfjordvassdraget, i perioden 2004–2006 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2007)
   Bestandssituasjonen for laksen i Eidfjordvassdraget har i flere år vært kritisk, og bestanden er kategorisert som truet. For å styrke rekrutteringsforholdene for laks og sjøaurebestanden i Bjoreio har Statkraft satt i gang ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdaget 2004–2015 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   Rapporten oppsummerer undersøkelser foretatt i perioden 2004–2015, med hovedfokus på resultater oppnådd i perioden etter forrige hovedrapport i 2012. Undersøkelsene viser at gytebestanden av laks i vassdraget har vært ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler undersøkelser foretatt i Eidfjordvassdraget i perioden 2004–2012. Resultatene viser at bestandssituasjonen for laks i vassdraget fortsatt er kritisk, med lav gytebestand, forholdsvis lave ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - Årsrapport for undersøkelser i 2022 

   Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   Det er utført fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget siden 2004. Denne rapporten er rapport for undersøkelsene gjort i 2022 og ettervinteren 2023, men inneholder også data for hele undersøkelsesperioden. ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - Rapport for undersøkelser i 2021 

   Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2022)
   Eidfjordvassdraget munner ut i Eidfjord innerst i Hardangerfjordsystemet, og består av vassdragsavsnittene Bjoreio, Veig og Eio. Laksebestanden i Eidfjordvassdraget gikk kraftig tilbake på 1990-tallet, og har over lang tid ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - statusrapport 2018 

   Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Det er utført fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget siden 2004. denne rapporten er statusrapport for undersøkelsene gjort i perioden 2016-2018. Undersøkelsene er utført for å overvåke bestandene av laks og ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget. Årsrapport for undersøkelser i 2023 

   Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2024)
   Det er utført fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget siden 2004. Denne rapporten er rapport for undersøkelsene gjort i 2023 og ettervinteren 2024, men inneholder også data for hele undersøkelsesperioden. ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget– Årsrapport for 2015 og 2016 

   Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven-Erik; Halvorsen, Godtfred A. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2017)
   Det er utført fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget siden 2004. Denne rapporten er årsrapport for undersøkelsene utført i perioden høst 2015 til våre 2017. Undersøkelsene er utført for å overvåke bestandene ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget– Årsrapport for 2017 

   Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2018)
   Det er utført fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget siden 2004. Denne rapporten er årsrapport for undersøkelsene gjort i 2017. Undersøkelsene er utført for å overvåke bestandene av laks og sjøaure i vassdraget, ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget– rapport for undersøkelser i 2019 

   Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Laksebestanden i Eidfjordvassdraget gikk kraftig tilbake på 1990-tallet, og har over lang tid vært kritisk lav. Vassdragsreguleringene på slutten av 1970-tallet har resultert i endringer i vannføring og temperaturforhold ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget– rapport for undersøkelser i 2020 

   Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
   Det er utført fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget siden 2004. Denne rapporten er rapport for undersøkelsene gjort i 2020 og ettervinteren 2021, men inneholder også data for hele undersøkelsesperioden. ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i forbindelse med planene om utvidelse av Iveland kraftverk, august 2006 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Kleiven, Einar; Halvorsen, Godtfred A.; Hobæk, Anders (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2007)
   For å øke kraftproduksjonen på strekningen Gåseflåfjorden – Nomelandsdammen planlegger Agder Energi å utvide Iveland kraftverk. Dette vil blant annet medføre redusert vannføring på den regulerte elvestrekningen og endret ...