Now showing items 21-40 of 66

  • Miljøforholdene i Førresfjord 2001-02 

   Tvedten, Øyvind F.; Molversmyr, Åge (Research report, 2002)
   Undersøkelsen er igangsatt av Tysvær og Karmøy kommune i forbindelse med deres bruk av Førresfjorden som resipient for kommunalt avløpsvann. Det er ikke gjennomført like omfattende undersøkelser av fjorden tidligere, og ...
  • Miljøtilstand og tilførsler til Karmsundet, 2001-02 

   Tvedten, Øyvind F.; Eriksen, Veslemøy; Molversmyr, Åge (Research report, 2002)
   Undersøkelsen er igangsatt av Haugesund og Karmøy kommune i forbindelse med deres bruk av Karmsundet som resipient for kommunalt avløpsvann. Rensekrav for kloakk som settes av myndighetene er blant annet knyttet opp mot ...
  • Oppfølgende undersøkelser i Mosvatnet 1999 

   Molversmyr, Åge (Research report, 2000)
   Forholdene i Mosvatnet i 1999 var avvikende fra det en har registrert tidligere år, ved at det var lavt algeinnhold og klart vann gjennom hele sesongen. Forekomsten av blågrønnalger var ubetydelig. Selvrensningsevnen er ...
  • Overvåking av Breiavatnet 1995 

   Molversmyr, Åge (Research report, 1996)
   Breiavatnet er en næringsrik (eutrof) innsjø hvor intern gjødsling fra sedimentene må antas å bidra med en betydelig del av den totale næringstilgangen. Innsjøen er dyp i forhold til overflatearealet, og den ligger skjermet ...
  • Overvåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde 2017 

   Molversmyr, Åge; Stabell, Trond; Mjelde, Marit (Research report, 2018)
   Denne undersøkelsen omfatter 7 innsjøer: Hålandsvatnet, Mosvatnet, Limavatnet, Edlandsvatnet, Frøylandsvatnet og Harvelandsvatnet samt Grunningen, som del av en utvidet kartlegging der.
  • Overvåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde 2018 

   Molversmyr, Åge; Stabell, Trond; Engh, Anne; Hereid, Silje W. (Research report, 2019)
   I samarbeid med Faun naturforvaltning AS har vi i 2018 utført overvåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde. Undersøkelsene har omfattet 7 innsjøer: Hålandsvatnet, Litla, Stokkevatnet, Bråsteinvatnet, Stokkelandsvatnet, ...
  • Overvåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde 2019 

   Molversmyr, Åge; Gabrielsen, Sven-Erik; Postler, Christoph; Hereid, Silje; Våge, Kristine (NORCE - Norwegian Research Centre AS, Research report, 2020)
  • Overvåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde 2020 

   Molversmyr, Åge; Hereid, Silje (NORCE - Norwegian Research Centre AS, Research report, 2021)
  • Overvåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde 2021 

   Molversmyr, Åge; Skautvedt, Elisabeth; Hereid, Silje; Mjelde, Marit; Jenssen, Marthe (Research report, 2022)
  • Overvåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde 2022 

   Molversmyr, Åge; Stabell, Trond; Nielsen, Lisa Kristin (Research report, 2023)
  • Overvåking av Jærvassdrag 2004 

   Molversmyr, Åge (Research report, 2005)
  • Overvåking av Jærvassdrag 2009 - datarapport 

   Molversmyr, Åge (Report, 2010)
  • Overvåking av Jærvassdrag 2011 - datarapport 

   Molversmyr, Åge; Schneider, Susanne; Bergan, Morten A.; Edvardsen, Hanne; Mjelde, Marit (Research report, 2012)
  • Overvåking av Jærvassdrag 2013 - Datarapport 

   Molversmyr, Åge; Schneider, Susanne; Edvardsen, Hanne; Bergan, Morten A. (Research report, 2014)
   IIRS har i samarbeid med NIVA utført overvåking av innsjøer og elver i Jærvassdragene i 2013, på oppdrag av Rogaland Fylkeskommune
  • Overvåking av Jærvassdrag 2014 - datarapport 

   Molversmyr, Åge; Schneider, Susanne; Edvardsen, Hanne; Bergan, Morten A.; Aanes, Karl Jan (Research report, 2015)
  • Overvåking av Jærvassdragene 2010 

   Molversmyr, Åge; Bergan, Morten A. (Research report, 2011)
   International Research Institute of Stavanger (IRIS) har har i samarbeid med NIVA utført overvåking av innsjøer og elver Jærvassdragene, på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune. Sen inngåelse av avtale gjorde at prøvetaking ...
  • Overvåking av Jærvassdraget 2005 

   Molversmyr, Åge (Research report, 2006)
  • Overvåking av Mosvatnet 1991, og undersøkelser i Madlabekken 1991 og 1992 

   Molversmyr, Åge (Research report, 1992)
   Hovedkonklusjonen er at rotenontiltaket fortsatt gir god selvrensningsevne i Mosvatnet om sommeren, og at det på tross av svært høye næringsstoffkonsentrasjoner hindrer høyt innhold av blågrønnalger. Renseeffekten i ...
  • Overvåking av Mosvatnet 2000 

   Molversmyr, Åge (Research report, 2001)
   RF – Rogalandsforskning har på oppdrag fra Stavanger kommune utført undersøkelser i Mosvatnet i 2000, som en oppfølging av tidligere undersøkelser i innsjøen. Et enkelt program for overvåking av vannkvalitet er gjennomført, ...
  • Overvåking av Mosvatnet 2002 

   Molversmyr, Åge (Research report, 2003)
   RF – Rogalandsforskning har på oppdrag fra Stavanger kommune utført undersøkelser i Mosvatnet i 2002, som en oppfølging av tidligere undersøkelser i innsjøen. Et enkelt program for overvåking av vannkvalitet ...