Now showing items 21-37 of 37

  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Borgarliflot i Suldal kommune, 2014 

   Lode, Torben; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Borgarliflot i Vindafjorden, Suldal kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Djupevik i Finnøyfjorden, Finnøy kommune, 2013 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Isaksen, Trond Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Djupevik i Finnøyfjorden, Finnøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Kalvøya N i Askvoll kommune, 2014 

   Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Kalvøya ved Værlandet, Askvoll kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Klubben i Tollesundet, Solund kommune, 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Vassdal, Tone; Torvanger, Ragni (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Klubben i Tollesundet på nordøst siden av Sula i Solund kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Rongøy i Øygarden kommune, 2015 

   Isaksen, Trond Einar; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse fra oppdrettslokaliteten Rongøy (lokalitetsnr. 29276) i Hjeltefjorden, Øygarden kommune. Innsamlingene ble gjennomført 25.mars 2015. Formålet ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Store Teistholmen i Sandnes kommune, 2014 

   Lode, Torben; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Store Teistholmen i Høgsfjorden, Sandnes kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Storoksen i Askøy kommune, 2015 

   Isaksen, Trond Einar; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse fra oppdrettslokaliteten Storoksen (lokalitetsnr. 20776) i Hjeltefjorden, Askøy kommune. Innsamlingene ble gjennomført 25.–26. mars 2015. Formålet ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Sveholmane i Flora kommune, 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Torvanger, Ragni (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Sveholmane i Flora kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Sørebø i Høyanger kommune, 2013 

   Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar; Johannessen, Per (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i resipienten utenfor settefiskanlegget Sørebø ved Øystrebøvatnet innerst i Fuglesetfjorden, Høyanger kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Langavika i Hjelmeland kommune 2013 

   Lode, Torben; Alme, Øydis; Isaksen, Trond Einar; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Langavika i Garsundfjorden, Hjelmeland kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Onarøy i Tysnes kommune, mars 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar; Alme, Øydis (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Onarøy (lok.nr. 10136) i Onarheimsfjorden, Tysnes kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Utåker i Kvinnherad kommune. Januar 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Vassdal, Tone; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Utåker i Skånevikfjorden, i Kvinnherad kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • Recipient survey in relation to exception from secondary treatment of sewage emissions in Lindås municipality, 2013 

   Kvalø, Stian E.; Haave, Marte; Torvanger, Ragni; Isaksen, Trond Einar; Vassdal, Tone; Johannessen, Per; Dahlgren, Thomas (Research report, 2015)
   In 2013 to 2014 a recipient survey was conducted to be used for an application to not have to perform secondary treatment of sewage in relation to a potential new sewage treatment facility.
  • Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Hanssen, Erlend Mjelde; Kambestad, Marius; Normann, Eirik; Espedal, Espen Olsen; Wiers, Tore; Skoglund, Helge; Karlsson, Sten; Wacker, Sebastian; Diserud, Ola Håvard; Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Vollset, Knut; Haraldstad, Tormod; Stöger, Elisabeth; Helle, Turid Myklebust; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Lennox, Robert; Nilsen, Cecilie Iden; Postler, Christoph; Lehmann, Gunnar Bekke; Åtland, Åse; Stenberg, Sondre Kvalsvik; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Mahlum, Shad Kenneth; Furnes, Håkon; Borge, Asbjørn; Borge, Arvid; Sandal, Inge; Stranzl, Sebastian Franz; Hoelting, Kristin; Henden, Geir Ove; Lo, Håvard; Bjøru, Bjørn (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Målet for redningsaksjonen er å reetablere Vossolaksen som en selvreproduserende og høstbar bestand som ikke er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks. Med grunnlag i en omfattende dokumentasjon av bestandssituasjon og ...
  • Resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundærrensing for Lindås Kommune, 2013 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Haave, Marte; Vassdal, Tone; Isaksen, Trond Einar; Johannessen, Per (Research report, 2015)
   Det ble i 2013 utført en resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundær-rensing for Lindås kommune i deler av Område 1 og Område 9 av «Resipientovervåkingen av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015» (Kvalø et ...
  • Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen 2019 og 2020 

   Isaksen, Trond Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Hanssen, Erlend Mjelde (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Vannføringen i Vosso er den største driveren når det gjelder vanntransport (strømretning og -styrke) gjennom bassenget i Evangervatnet og sundet mellom Hernes og Fadnes. Det er registrert liten eller ingen effekt av ...
  • Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen i 2018 

   Isaksen, Trond Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Avlesen, Helge; Skoglund, Helge; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Vollset, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Våren 2018 utførte LFI ved Norce Miljø strømmålinger i østre del av Evangervatnet. Formålet var å undersøke i hvilken grad driftsvannføringen fra Evanger kraftverk kunne påvirke strømmønster og temperatur i Evangervatnet ...