Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Ole Johnnyeng
dc.date.accessioned2010-10-08T13:55:09Z
dc.date.accessioned2020-12-10T06:33:03Z
dc.date.available2010-10-08T13:55:09Z
dc.date.available2020-12-10T06:33:03Z
dc.date.issued2008-05eng
dc.identifier.issn1503-0946
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/4267
dc.description.abstractIn the last decade’s educational reforms apprenticeship has developed into a general template for all qualification processes in Norwegian VET leading up to a formal certificate as a skilled worker. As a result the apprenticeship system seems to have a stronger position in Norwegian VET than ever before. On the other hand, the reform processes might also change the specific character of the apprenticeship system when it is adapted to the general dynamics of the educational system. Educational modernization processes in the form of standardization, systematization and formalization threaten the founding principle of the apprenticeship, craft and craftsmanship. Within a general educational dynamic the content of this principle tends to be transformed and reduced to another kind of curriculum, formalized through written educational goals and procedures. The first part of the paper documents and discusses this kind of change. The second part of the paper discusses the role of the social partners and working life in new VET. It is argued that negative effects from integration processes at the system level might threaten the position of the social partners, the firms and working life in the institutional regulation of VET. Today, several indications which point in such a direction can be observed. In the last part of the paper potential elements pointing in the opposite direction are discussed, like the lasting interest of young people towards attending apprenticeship, the construction of new occupations regulated by the apprenticeship system, and the growing position of local training offices coordinating and supporting the interest of the training firms.en_US
dc.description.abstractReform 94 gjorde fagopplæring i arbeidslivet til en basis for norsk yrkesfaglig opplæring og en integrert del av et samlet utdanningssystem. Det åpnet på den ene side for vekst og fornyelse av fagopplæringen. På den annen side åpnet det for institusjonell omdannelse og svekkelse av fagopplæringens egenart. Dette dilemma er notatets hovedtema. Spørsmålet behandles gjennom en teoretisk bearbeidelse av resultater fra tidligere forskningsprosjekter. Diskusjonen konsentreres om to hovedteser. Den første peker på faren for underminering av fagopplæringens særpreg gjennom dens sterke innordning i det moderne utdanningssystemets egendynamikk. En utdanningsmessig modernisering (enhetliggjøring og systematisering) dyrker fram en type formalorientering som truer fagopplæringens kjerne, prinsippet om fag og faglighet. Fagene omgjøres til læreplanskonstruksjoner og bedriftsopplæring blir en pedagogisk metode. Fagene og fagopplæringen som kollektivt forankrede kunnskapsinstitusjoner kommer i bakgrunnen. En slik tendens tolkes som uttrykk for innebygde mekanismer i fagopplæringens allmenngjøring. Den andre hovedtesen berører fagopplæringens institusjonelle forankring. Fagopplæringens tradisjonelle autonomi – dens bærebjelke – synes truet. Norsk fag- og yrkesopplæring synes å være på vei til å bli et statlig regulert utdanningssystem. Det øker sjansene for at systemet eroderer og omgjøres til noe annet enn fagopplæring. Avslutningsvis drøftes mulige motkrefter til omdannelse og erosjon, så som en vedvarende interesse for fagopplæring hos yrkesinteressert ungdom, vekst og blomstring av nye lærefag, og utvikling av nye fagopplæringsaktører på lokale og regionale plan.no
dc.language.isonobeng
dc.publisherStein Rokkan Centre for Social Studieseng
dc.relation.ispartofseries5-2008en
dc.relation.ispartofseriesNotatno
dc.titleInstitusjonelle endringsprosesser i norsk fag- og yrkesutdanning. Fornyelse eller gradvis omdannelse?nob
dc.typeWorking papereng
dc.rights.holderCopyright Stein Rokkan Centre for Social Studies
dc.rights.holderStein Rokkan Centre for Social Studieseng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nob


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record