Show simple item record

dc.contributor.authorRebnord, Ingrid Keilegavlen
dc.contributor.authorEikeland, Ole Johan
dc.contributor.authorHunskår, Steinar
dc.contributor.authorMorken, Tone
dc.date.accessioned2019-07-02T08:06:58Z
dc.date.accessioned2020-12-10T06:27:11Z
dc.date.available2019-07-02T08:06:58Z
dc.date.available2020-12-10T06:27:11Z
dc.date.issued2018-02-15
dc.identifier.citationRebnord IK, Eikeland OJ, Hunskår S, Morken T. Fastlegers tidsbruk. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2018.eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20537
dc.description.abstractHelse- og omsorgsdepartementet har i 2017 bedt Helsedirektoratet gjennomføre en kartlegging av hvordan fastleger fordeler sin tid på ulike arbeidsoppgaver og pasientgrupper. Helsedirektoratet ba Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) om å gjennomføre undersøkelsen. Vi kartla tidsbruk på ulike oppgaver, som kurativ fastlegepraksis, allmennlegeoppgaver i kommunen, legevakt og andre legeoppgaver - og på noen utvalgte pasientgrupper i løpet av én sammenhengende uke. Metode: Det ble sendt ut et elektronisk registreringsskjema til alle landets fastleger i januar 2018. Legene skulle registrere tidsbruk på fastlegeoppgavene døgnet rundt i en sammenhengende uke. Resultat: Av 4716 leger svarte 1954 leger (41 prosent). Gruppen som svarte er representativ for fastlegene i Norge med hensyn til alder, kjønn og listelengde sammenlignet med fastlegestatistikken for 2017. Fastlegene arbeider i gjennomsnitt 55,6 timer i uken (median 52,2), men variasjonen er stor. Ti prosent av legene arbeider mer enn 75 timer i uken, mens 25 prosent arbeider mer enn 62 timer. Bare ti prosent av legene har en totalarbeidstid på inntil 37,5 timer i uken. Det er relativt små kjønnsforskjeller. Pasientrettet arbeid utføres i gjennomsnitt i 38,8 timer per uke, av dette er 67 prosent av tiden med pasient til stede på kontoret. Tid brukt på pasienter og pårørende med store og sammensatte behov viser stor variasjon. I gjennomsnitt utgjør kronisk syke 15 prosent, skrøpelige eldre 7 prosent og psykiske lidelser eller rus 8 prosent av totalarbeidstiden. Aldersgruppen over 80 år utgjør 8 prosent og under 25 år utgjør 10 prosent av totalarbeidstiden. Helsestasjonsarbeid og sykehjem/eldreomsorg er de vanligste kommunale oppgavene med gjennomsnittlig stillingsstørrelse på henholdsvis 13 og 20 prosent, men 56 prosent av fastlegene var ikke tilpliktet kommunale oppgaver. 34 prosent av legene hadde legevakt i løpet av uken som ble registrert. Hos disse utgjør legevaktarbeid en stor andel av totalarbeidstiden, i gjennomsnitt 19,5 timer per uke. Leger i små kommuner har høyest andel legevaktarbeid. Legevakt fører ikke til reduksjon i annet fastlegearbeid. Gjennomsnittlig tid brukt på praksisdrift per uke var 3,1 timer hos de som oppga timer til drift, fire av ti fastleger oppgir helgearbeidstid for slike formål. Konklusjon: Totalarbeidstiden for de fleste fastlegene er svært lang, og har økt mye sammenlignet med tidligere undersøkelser til tross for at gjennomsnittlig listestørrelse er noe redusert. Dette viser at arbeidsmengden per listeinnbygger er blitt større. Over 80 prosent av fastlegene arbeider mer enn arbeidsmiljølovens bestemmelse om arbeidstid på maks 40 timer i løpet av 7 dager. Fastleger som deltar i legevakt har størst totalarbeidstid. Fastlegers arbeid dekker et stort spekter av ulike aldersgrupper og problemstillinger. Gjennomsnittlig brukes mellom 8 og 16 timer per uke på pasienter med store og sammensatte behov.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherNasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helseeng
dc.titleFastlegers tidsbrukeng
dc.typeResearch reporteng
dc.description.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record