Show simple item record

dc.contributor.authorJentoft, Nina
dc.contributor.authorSivertsen, Kristina
dc.contributor.authorMydland, Trond Stalsberg
dc.date.accessioned2022-04-26T06:49:56Z
dc.date.available2022-04-26T06:49:56Z
dc.date.created2022-04-25T17:33:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-8408-197-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2992653
dc.description.abstractI denne rapporten presenteres ideene bak, samarbeidet om og aktivitetstilbudet i «Mulighetshuset» KUBEN som ble gjennomført i perioden 2016-2021. Målet for et slikt mulighetshus er å møte innbyggeres ulike behov relatert til sammensatte problemer på rusfeltet, og legge til rette for at disse innbyggerne kan finne gode veier videre ved bruk av egne ressurser. «Mulighetshuset» KUBEN representerer et fysisk sted, med ulike aktivitetstilbud, men også et nytt perspektiv på hvordan tjenesteytere møter innbyggere som på ulike måter er berørt av rusrelaterte utfordringer. I tråd med prosjektets formål har tidligere Søgne kommune, den frivillige aktøren A-larm og FoU-institusjonen NORCE samarbeidet tett om utviklingen av tjenestetilbudet sammen med deltakerne, og samarbeidsmodellen sammen med de ansatte på tjenestenivå. Likepersonsordningen er en sentral del av tilbudet i KUBEN. Innbyggerne som tilbudet har nådd ut til gir uttrykk for at de er svært fornøyde med tilbudet – både i form av aktiviteter ut fra lokalene på KUBEN og oppfølging fra likepersoner. Måten deltakerne har blitt møtt på av de ansatte i KUBEN, både fra kommune og A-larm, og den tilrettelegging de har opplevd, trekkes særlig frem som positivt og viktig. Et annet positivt aspekt med KUBEN er den arenaen som er skapt for samhandling og tjenesteutvikling mellom deltakere, aktører fra offentlig sektor og ideell sektor, som også har bidratt til erfarings- og kompetanseutveksling mellom partene. Søgne-miljøet har klart å løfte en samarbeidsmodell på dette feltet som synes unik, til tross for mange uforutsette hindre på veien som kommunesammenslåing og koronapandemi. Man har ikke kommet så langt som ønsket, likevel har denne måten å samarbeide på gitt et tilskudd til kommunalt rusarbeid.
dc.description.abstractKUBEN – Mulighetshuset
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNORCE Norwegian Research Centreen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleKUBEN – Mulighetshuseten_US
dc.title.alternativeKUBEN – Mulighetshuseten_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersion
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin2019017
dc.source.pagenumber67en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal