Show simple item record

dc.contributor.authorErdvik, Irina Burchard
dc.contributor.authorGuribye, Eugene
dc.date.accessioned2022-02-02T07:29:15Z
dc.date.available2022-02-02T07:29:15Z
dc.date.created2022-02-01T08:47:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2976539
dc.description.abstractI et forsøk på å styrke frivilligsentralens bindeleddsfunksjon utviklet man ved Tromøy Frivilligsentral i 2019 to ulike samskapingsprosjekter. Parallell satsning på de to prosjektene var tenkt å åpne muligheter for relasjonsbygging og ressursutnyttelse på tvers av generasjonene. Denne rapporten bygger på data fra følgeforskning underveis i prosjektperioden, samt kvalitative intervjuer med deltakere og ledere tilknyttet disse samskapingsprosjektene. Forskningens formål var å gi dypere innsikt i ulike erfaringer knyttet til samskapingsprosjektene, samt å vurdere potensielle drivere og hemmere knyttet til frivilligsentralers rolle som fasilitatorer for samskaping. Erfaringene fra prosjektet tilsier at: • Frivilligsentralens rolle i et fora som søker å koordinere de frivillige organisasjonene, snarere enn å styre dem, fremheves som en positiv verdi. Samskapingsprosjektene fungerte som sosiale samlingspunkt på Tromøy og var gunstige for sosial nettverksbygging. • Forankring i lokalsamfunn og kommune fremstår som avgjørende for å lykkes • Fasilitering av samskaping vil ikke alltid gi konkrete resultater på kort sikt, selv om befolkningen er tydelig om sine behov. Frivilligsentraler som ønsker å fasilitere samskapingsprosesser spiller en begrenset rolle i tilfeller der man er avhengig av større eksterne aktører og er avhengige av god forankring. • Frivilligsentraler som ønsker å innta en bindeleddsfunksjon i lokalsamfunnet bør vurdere valg av fremgangsmåte med tanke på sin eksisterende rolle som et aktivitetshus: Historikken som aktivitetshus er assosiert med forventninger i lokalsamfunnet. • Man må vurdere i hvilken grad en samskapingsmodell med sine innebygde uforutsigbarheter alltid er en egnet modell for å utvikle konkrete tilbud ovenfor målgrupper. • Covid-19 situasjonen medførte en større andel digitale møter på bekostning av fysiske møter og prosjektaktiviteter.
dc.language.isonob
dc.publisherNORCE Norwegian Research Centre
dc.titleFrivilligsentralen – fra aktivitetshus til bindeledd i lokalsamfunnet? En casestudie fra Tromøy Frivilligsentral
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin1995996
dc.source.pagenumber36


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record