Nye registreringer

 • Satellite-Based National Intertidal-Zone Mapping of Continental Norway with Sentinel-1&2 

  Haarpaintner, Jörg; Davids, Corine; Hindberg, Heidi; Arntzen, Ingar M.; Borch, Njål Trygve (Research report, 2021)
  The report describes updated methods that were originally developed in Haarpaintner & Davids (2020) to map the intertidal zone, in terms of atmospheric exposure, type and areal extent, based on radar and optical high ...
 • GLORIA Norge 2019. Overvåkning av vegetasjon, vekstsesong og bremåling 

  Karlsen, Stein Rune; Wehn, Sølvi; Vesterbukt, Per; Nesje, Atle (Research report, 2020)
 • Advanced Sentinel-1 Analysis Ready Data for Africa (ESA EO4SD: SAR-4-Africa), D5 – Final Report 

  Haarpaintner, Jörg; Hindberg, Heidi; Yitayew, Temesgen Gebrie; Arntzen, Ingar M.; Main, Russel (Research report, 2020)
  Sentinel-1 (S1) of the European Copernicus Program provide consistent global cloud-independent synthetic aperture radar (SAR) imagery. However, there is a strong reluctance to use SAR data because of its complexity. Combined ...
 • Satellite Based Intertidal-Zone Mapping from Sentinel-1&2 

  Haarpaintner, Jörg; Davids, Corine (Research report, 2020)
  The report describes developed methods and results based on radar and optical high resolution (10-20m) satellite imagery from Sentinel-1 C-band synthetic aperture radars (C-SAR) S1A and S1B and Sentinel-2 MultiSpectral ...
 • Tap av tamrein – et kunnskapsgrunnlag 

  Hansen, Inger; Eilertsen, Svein Morten; Sørensen, Ole Jakob; Mørk, Torill; Bråthen, Kari Anne; Johansen, Bernt; Moa, Pål Fossland; Risvoll, Camilla; Sandström, Camilla; Winje, Erlend (NIBIO Rapport, Research report, 2019)
  Tap av dyr er en utfordring og et sentralt tema i norsk tamreindrift. Dette kunnskapsgrunnlaget beskriver status for hva vi vet om tapsomfang, tapsårsaker og tapsammenhenger innen områdene tap av rein til rovvilt, sykdom, ...
 • Analyse av klimautvikling i kyst- og innlandsregionen i Rogaland – temperatur, nedbør og vind 

  Mayer, Stephanie; Livik, Gunnar; Pontoppidan, Marie Louise Nielsen; Båserud, Line; Løvset, Tyge (Research report, 2020)
  Rogaland fylkeskommune ønsket å få utredet konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland med fokus på utfordringer, muligheter og prioriteringer. Vestlandsforskning leder prosjektet og det ble inngått avtale ...