Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLehmann, Gunnar Bekke
dc.contributor.authorGabrielsen, Sven-Erik
dc.contributor.authorSandven, Ole
dc.coverage.spatialEidfjord, Hordalandnb_NO
dc.date.accessioned2019-11-25T11:40:12Z
dc.date.available2019-11-25T11:40:12Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0801-9576
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2630252
dc.description.abstractUtlegging av øyerogn av laks ovenfor lakseførende strekning i Bjoreio skal benyttes som kultiveringsstrategi i Eidfjordvassdraget. I 2008 ba derfor Statkraft LFI om å gjøre en bonitering av vassdraget ovenfor Tveito, og å medvirke ved rognplanting og etterkontroll av eggoverlevelse. Strekningen som ble bonitert den 29.02.08 i Bjoreio kan grovt sett deles inn i fem avsnitt med noe ulike egenskaper mht. vannhastighet, vanndyp og substrat. I hovedsak består elven av kulp-stryk strekninger i tillegg til Måbøvatnet. Substratet i denne delen av Bjoreio er generelt grovt. Vanndypet i elvestrekningene lå på undersøkelsestidspunktet mellom ca. 0,5 og 1,5 meter, med enkelte dypere kulper. Det ble lagt ut genbankprodusert øyerogn av Bjoreio stamme 03.04.08. Rognen ble plassert i Vibertbokser og gruskasser. Det ble lagt ut til sammen 81 000 egg. Det ble registrert en samlet eggoverlevelse på ca. 89 %. Hovedårsaken til eggdødelighet var tørrlegging. Eggoverlevelsen i bokser og kasser som ikke ble berørt av tørrlegging, var ca. 99 %. Det komplekse, grove substratet i Bjoreio gir antakelig svært gode forhold for lakseunger. Tetthetene av årsunger og ettårige laks som ble funnet ved et el-fiske ved Måbø 22.09.08, er de høyeste som har blitt registrert etter at utplanting av rogn ble tatt i bruk som kultiveringsteknikk i Bjoreio.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatkraftnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUnifob Miljøforskningnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectkultiveringnb_NO
dc.subjectrognplantingnb_NO
dc.titleBonitering og utlegging av øyerogn av laks ovenfor lakseførende strekning i Bjoreio, 2008nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.issueLFI-157nb_NO
dc.source.pagenumber19nb_NO
dc.subject.nsiNaturvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • LFI rapportserie [324]
    Rapporter fra Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI)

Vis enkel innførsel