Show simple item record

dc.contributor.authorStaven, Fredrik
dc.contributor.authorStrøm, Vidar
dc.contributor.authorHadler- Jacobsen, Silje
dc.contributor.authorJohansen, Per-Otto
dc.coverage.spatialNærøy Kommunenb_NO
dc.date.accessioned2019-11-25T10:10:37Z
dc.date.available2019-11-25T10:10:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1890-5153
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2630198
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved matfiskanlegget Båfjordstranda tilhørende Emilsen Fisk AS i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, kjemiog bunndyrsundersøkelser utført den 23. januar 2012. Det ble tatt bunnprøver og registrert hydrografi på tre stasjoner. De hydrografiske målingene viste en relativt homogen vannsøyle på alle prøvetakingspunktene både hva gjelder temperatur, konduktivitet, og oksygenkonsentrasjonog metning. En gjennomgående trend var et noe varmere og saltere vannlag i sjiktet 50-100 meters dybde ved alle stasjonene. Men forskjellene var ikke store. Når det gjelder oksygen sank konsentrasjonen (mg/l) og metningen (%) gradvis fra i overkant av 9,0 mg/l og 90 % metning i overflatevannet, ned til cirka 6-7 mg/l og 65-70 % i bunnvannet. Både oksygenkonsentrasjonen- og metningen svarte til tilstand I ‘Meget god’ etter KLIFs klassifisering for oksygeninnhold i bunnvann (Molvær et al. 97) for alle stasjonene.nb_NO
dc.description.sponsorshipEmilsen Fisk ASnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUni Research Miljø SAM-Marinnb_NO
dc.subjectresipientnb_NO
dc.subjectsedimentnb_NO
dc.subjectbunndyrnb_NO
dc.subjectfiskeoppdrettnb_NO
dc.titleMOM C undersøkelse ved Båtfjordstranda i 2012nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.issueSAM - 31 - 2012nb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO
dc.subject.nsiNaturvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record