Now showing items 1-20 of 163

  • Endringsrapport til SAM e-Rapport nr. 42-2013: MOM C- undersøkelse fra lokalitet Åpenvika i Varangerfjorden, Sør-Varanger kommune, mars 2013 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Alme, Øydis; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Åpenvika i Varangerfjorden, Sør-Varanger Kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • Marin miljøundersøkelse i Belsvik, Hemne kommune i 2008 

   Olsen, Anders W; Arnkværn, Gyda; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   I forbindelse med utslippet til Lerøy Midnor`s settefiskanlegg på Belsvik i Hemne kommune, ble det tatt grabbprøver på to lokaliteter. Fra Stasjon 1-08 (Røstkvervet) ble det tatt kvantitative dyrelivsprøver, og sedimentprøver. ...
  • Marin miljøundersøkelse i Bremsnesfjorden, 2009 

   Kristiansen, Mads; Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på tre stasjoner i Bremsnesfjorden i Frei kommune. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra oppdrettsselskapene Marine Harvest AS og Lerøy Hydrotech AS. Formålet ...
  • Marin miljøundersøkelse i Estenvika, Jøssundfjorden 2010 

   Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på havbunnen mellom to oppdrettsanlegg i Jøssundfjorden, Flatanger kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, ...
  • Marin miljøundersøkelse i Fillfjorden, 2009 

   Olsen, Anders W; Kristiansen, Mads; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på tre stasjoner i Fillfjorden i Hitra kommune. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra oppdrettsselskapet Marine Harvest ASA. Formålet med undersøkelsen har vært ...
  • Marin miljøundersøkelse i Gyltfjorden og Follafjorden i 2008 

   Johansen, Per-Otto; Hatlen, Kristin (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved to Nord-Trønderske fjordområder som begge har flere matfiskanlegg for laks. De aktuelle fjordene heter Gyltfjorden i Fosnes kommune, og Follafjorden ...
  • Marin miljøundersøkelse i Halsafjorden i 2010 

   Olsen, Fredrik; Staven, Fredrik; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   På oppdrag fra Lerøy Hydrotech har vi undersøkt miljøforholdene på havbunnen utenfor oppdrettsanlegget Halsabukta. Resultatene er tolket etter KLIFs klassifiseringssystem. Resultatene viser at miljøforholdene på havbunnen ...
  • Marin miljøundersøkelse i Havsundet øst for Husøya i Bjugn kommune i 2009 

   Olsen, Anders W; Kristiansen, Mads; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på tre stasjoner i Havsundet ved Husøya i Bjugn kommune. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra oppdrettsselskapet Marine Harvest ASA. Formålet med undersøkelsen ...
  • Marin miljøundersøkelse i Heggvika i Bindal kommune 

   Olsen, Anders W; Kristiansen, Mads; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler en miljøundersøkelse i området utenfor matfiskanlegget Heggvika, i Bindal kommune. Målet med undersøkelsen har vært å beskrive miljøtilstanden ved bruk av kjemiske og geologiske sedimentanalyser ...
  • Marin miljøundersøkelse i Hoplafjorden i 2008 

   Arnkværn, Gyda; Olsen, Anders W; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   I forbindelse med en resipientovervåkning grunnet utslipp fra et settefiskanlegg, ble det tatt fem grabbprøver på en stasjon i Hoplafjorden, Levanger kommune den 29.september 2008. Fire av disse ble undersøkt for ...
  • Marin miljøundersøkelse i Jakobsteinsvika 

   Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   På oppdrag fra Marine Harvest Nord, har Aqua Kompetanse AS gjennomført en resipientundersøkelse (MOMC) i Lekafjorden utenfor oppdrettsanlegget Jakobsteinsvika. UNI Research i Bergen og Eurofins Norsk Miljøanalyse AS i Moss ...
  • Marin miljøundersøkelse i Kornstadfjorden, 2009 

   Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   Denne rapporten omhandler en miljøundersøkelse ved oppdrettsanlegget Kornstad (Marine Harvest AS) i Kornstadfjorden, Møre og Romsdal. Formålet har vært å få beskrevet miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, ...
  • Marin miljøundersøkelse i Røyklibotn, Namsos kommune i 2007 

   Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved ett settefiskanlegg i Røykliboten i Namsos kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, ...
  • Marin miljøundersøkelse i Sørfjorden, Bindal i 2009 

   Olsen, Anders W; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   Denne miljøundersøkelsen omhandler miljøtilstanden i nærheten av utslippet fra Bindalssmolts settefiskanlegg Saglifossen, i Sørfjorden, i Bindal. Det er totalt tatt dyrelivs- og sedimentprøver fra tre stasjoner. Det er i ...
  • Marin miljøundersøkelse i Valsøyfjorden i 2010 

   Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   Aqua Kompetanse AS har på oppdrag fra Lerøy Midnor, Settefisk avd. Botn gjennomført en resipientundersøkelse Valsøyfjorden, Halsa kommune. Fra to stasjoner i fjorden er det analysert to grabbprøver med dyrearter, og en ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Jelkrem i Kvernesfjorden, Møre og Romsdal 

   Olsen, Anders W; Staven, Fredrik; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   På oppdrag fra Lerøy Hydrotech, har Aqua Kompetanse AS samlet inn bunnprøver fra tre stasjoner ved Jelkrem i Kvernesfjorden, Møre og Romsdal. Disse bunnprøvene er analysert med tanke på var å beskrive miljøtilstanden i ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Langskjæret i Frøya kommune i 2010 

   Olsen, Anders W; Staven, Fredrik; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   I forbindelse med etablering av produksjon på matfiskanlegget Langskjæret i Sulfjorden, Frøya kommune, har Aqua Kompetanse AS tatt bunnprøver fra fire stasjoner i nærheten av anlegget. Prøvene er analysert med tanke på ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Lille Torsø, Hitra kommune i 2008 

   Olsen, Anders W; Arnkværn, Gyda; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av tre stasjoner ved matfiskanlegget Lille Torsøy i Hitra kommune, Sør-Trøndelag. Undersøkelsen er gjennomført etter oppdrag fra Marine Harvest AS. Formålet med undersøkelsen var ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Raudøya i Osen, 2010 

   Olsen, Anders W; Staven, Fredrik; Hatlen, Fredrik; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en resipientundersøkelse i ytre basseng av Svesfjorden, Osen kommune. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Bjørøya Fiskeoppdrett AS, som har anlegg i fjordbasseng. Målsetningen er å dokumentere ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Skjervøy i Osen kommune i 2009 

   Arnkværn, Gyda; Kristiansen, Mads; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på tre stasjoner i Flatøyfjorden i Osen kommune. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra oppdrettsselskapet Marine Harvest AS. Formålet med undersøkelsen var å ...