Now showing items 195-214 of 253

  • MOM-C undersøkelse fra lokalitetn Rennaren i Talgjefjorden, Rennesøy kommune i 2008 

   Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved en oppdrettslokalitet ved Rennaren i Talgjefjorden, Rennesøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM-C undersøkelse fra settefisklokalitet Kjørsvikbugen i Aure kommune i 2013 

   Haugen, Rune; Hatlen, Kristin; Kvalø, Stian Ervik; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen utenfor utslippet til settefiskanlegget ved Kjørsvikbugen, i Aure kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM-C undersøkelse fra utslipp fra Lerøy Midnors slakteri på Dolmøya i Hitra kommune, april 2013 

   Haugen, Rune; Alme, Øydis; Kvalø, Stian Ervik; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene ved utslippet til Lerøy Midnor ved Dolmøya, sør i Frøyfjorden, Hitra kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra utslippspunktet til settefisklokalitet Setran i Osen kommune, august 2013 

   Haugen, Rune; Alme, Øydis; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene ved utlippet til settefiskanlegget Setran i Brattjerfjorden, Osen kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse i Kobbavika i Finnøy kommune 

   Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten i Kobbavika i Finnøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, ...
  • MOM-C undersøkelse med strandsonebefaring, fra lokalitetene Bjelkavik og Finnvik i Vindafjorden, i 2009 

   Heggøy, Erling (Research report, 2009)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra en utvidet MOM-C undersøkelse, etter pålegg fra fylkesmannen i Rogaland datert 31.10 2008, i forbindelse med utviding av MTB til 3600 tonn, for lokalitetene Bjelkavik og Finnvik. ...
  • MOM-C undersøkelse ved Belsvik Settefiskanlegg i Belsvikfjorden, Hemne kommune, mai 2013 

   Strøm, Vidar; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved utslippsområdet til Lerøy Midnor avdeling Belsvik Settefisk ved Belsvikleiret, Hemne kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden ...
  • MOM-C undersøkelse ved Halsavika 

   Johansen, Per-Otto; Hatlen, Kristin (Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved en oppdrettslokalitet i Vindafjorden ved Halsavika i Tysvær kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM-C undersøkelse ved Hogsneset i Averøy kommune, februar 2012 

   Haugen, Rune; Lygre, Frøydis; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Hogsneset i Averøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og ...
  • MOM-C undersøkelse ved lokalitet Kyrøyan Vikna kommune i 2012 

   Strøm, Vidar; El Shaikh, Nasir; Torvanger, Ragni; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Kyrøyan, i Vikna kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, kjemi- ...
  • MOM-C undersøkelse ved lokalitet Røyklibotn i Blikkengfjorden, Namsos kommune, mai 2013 

   Hagen, Linda; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av de marine miljøforholdene ved settefiskanlegget Røyklibotn i Blikkengfjorden, Namsos kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse ved Masterholmen i Roan kommune, desember 2011 

   Haugen, Rune; Johannessen, Per; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokalitetene Masterholmen I & II, samt Buholmen, en ny lokalitet som ønskes tatt i bruk, i Roan kommune. Formålet med undersøkelsen var å ...
  • MOM-C undersøkelse ved Ringja 

   Johansen, Per-Otto; Hatlen, Kristin (Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved en oppdrettslokalitet i Vindafjorden ved Ringja i Tysvær kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse ved Smineset og Ternskjæret i Follafjorden Nærøy kommune, februar 2013. 

   Strøm, Vidar; Hagen, Linda; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto; Dahlgren, Thomas (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokalitetene Ternskjæret II og Smineset Nord i ytre Foldafjord, Nærøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i ...
  • MOM-C undersøkelse ved stamfiskanlegget Havsundet i 2012 

   Strøm, Vidar; El Shaikh, Nasir; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i påvirkningssoner i sjøen ved oppdrettslokaliteten Havsundet tilhørende Marine Harvest Norway AS i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag. Lokaliteten består av et ...
  • MOM-C undersøkelse ved stamfiskanlegget Havsundet i 2012 

   Strøm, Vidar; El Shaikh, Nasir; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i påvirkningssoner i sjøen ved oppdrettslokaliteten Havsundet tilhørende Marine Harvest Norway AS i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag. Lokaliteten består av et ...
  • MOM-C undersøkelser i Sildafjorden, Kvinnherad kommune 

   Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved fem oppdrettslokaliteter i Sildafjorden i Kvinnherad kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MomC- undersøkelse ved matfiskanlegget Veddersholmen i 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS ved oppdrettanlegget Veddersholmen, ...
  • MOMC-undersøkelse fra lokalitet Munkholmen i Tysvær kommune, 2015 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse fra oppdrettslokaliteten Munkholmen (lokalitetsnr. 13629) i Hervikfjorden, Tysvær kommune. Innsamlingene ble gjennomført 28. mai 2015. Bakgrunnen ...