• Recipient survey in relation to exception from secondary treatment of sewage emissions in Lindås municipality, 2013 

   Kvalø, Stian E.; Haave, Marte; Torvanger, Ragni; Isaksen, Trond Einar; Vassdal, Tone; Johannessen, Per; Dahlgren, Thomas (Research report, 2015)
   In 2013 to 2014 a recipient survey was conducted to be used for an application to not have to perform secondary treatment of sewage in relation to a potential new sewage treatment facility.
  • Recipient survey in relation to the exception of secondary treatment of sewage emissions in Fjell municipality 

   Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per (Research report, 2013)
   The 2011–2012 surveys include the parameters hydrography-, bacteria-, nutrients-, chlorophyll a-, environmental toxins and benthos samples were examined at stations Våg 8, Basv, Knar S og Knar N (Figure 1.1) in accordance ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015 

   Hestetun, Jon; Heggøy, Erling; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Denne rapporten presenterer resultatene i det påbegynte miljøovervåkingsprogrammet “Resipientundersøkelser av fjordsystemene rundt Bergen” i perioden 2011-2015, og inneholder resultatene fra den første prøvetakingen høsten ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015 

   Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per (Research report, 2013)
   Resipientundersøkelsene av fjordsystemene rundt Bergen i 2012 er den andre overvåkingsundersøkelsen i perioden 2011-2015. I årets undersøkelse ble det tatt prøver i: Arnavågen og sørfjorden til Knarvik, Nordåsvannet, i ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015 

   Kvalø, Stian E.; Haave, Marte; Torvanger, Ragni; Alme, Øydis; Johannessen, Per (Research report, 2014)
   Resipientundersøkelsene av fjordsystemene rundt Bergen i 2013 er den tredje overvåkingsundersøkelsen i perioden 2011-2015. I årets undersøkelse ble det tatt prøver i: Arnavågen og Sørfjorden til Knarvik (Område 1); Dolviken, ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015, Årsrapport 2015 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Hadler-Jacobsen, Silje; Alme, Øydis; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per (Research report, 2016)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra det femte året i miljøovervåkningsprogrammet “Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen” i perioden 2011-2015, og inneholder resultatene fra prøvetakingen i 2015 sammen ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015. Årsrapport 2014 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Haave, Marte; Hadler- Jacobsen, Silje; Lode, Torben; Johannessen, Per; Alme, Øydis (Research report, 2015)
   Denne rapporten presenterer resultatene i det påbegynte miljøovervåkningsprogrammet “Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen” i perioden 2011–2015, og inneholder resultatene fra prøvetakingen i 2014 sammen med ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2016, Årsrapport 2016 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Alme, Øydis; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per (Research report, 2017)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra det sjette året i miljøovervåkningsprogrammet “Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen” i perioden 2011–2016, og inneholder resultatene fra prøvetakingen i 2016 sammen ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2016, Sammendragsrapport 2011-2016 

   Kvalø, Stian Ervik; Hestetun, Jon Thomassen; Bye-Ingebrigtsen, Einar (Research report, 2017)
   Denne rapporten er en samlerapport for resultatene i miljøovervåkningsprogrammet “Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen” i perioden 2011-2016. I forhold til tidligere Byfjordsundersøkelser, som bare omfattet ...
  • Resipientundersøkelse av fjorden ved Festningsdalen avfallsplass i 2012 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Vassdal, Tone; Alvestad, Tom; Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Undersøkelsen tar for seg de marine miljøforholdene i sjøen utenfor Festingdalen avfallsdeponi i Sogndal kommune og omfatter undersøkelser av hydrografi, strømmåling, kornfordeling, strandsone, bunnfauna og miljøgifter i ...
  • Resipientundersøkelse i Egersund havneområde i 2009 

   Botnen, Helge; Vassenden, Gisle; Heggøy, Erling; Johannessen, Per (Research report, 2009)
   Denne rapporten tar for seg miljøforholdene i Egersund havneområde, som i dag fungerer som resipient for fiskeindustrien i byen, både konsumanlegg og fiskemel/-oljeanlegg. Området har tidligere også fungert som resipient ...
  • Resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundærrensing For Fjell kommune 2012 

   Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per (Research report, 2013)
   I 2011 ble hydrografi-, næringssalt-, klorofyll a- og bakteriologiske prøver undersøkt fra stasjonene Knar N (Knarrevika), Basv (Basvika) og Våg 8 (Vågen) langs den østre og nordøstre siden av Lillesotra. I 2012 ble dette ...
  • Resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundærrensing for Lindås Kommune, 2013 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Haave, Marte; Vassdal, Tone; Isaksen, Trond Einar; Johannessen, Per (Research report, 2015)
   Det ble i 2013 utført en resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundær-rensing for Lindås kommune i deler av Område 1 og Område 9 av «Resipientovervåkingen av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015» (Kvalø et ...
  • Resipientundersøkelse i indre basseng av Jøssundfjorden, Flatanger kommune i februar 2008 

   Arnkværn, Gyda; Olsen, Anders W; Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Vassenden, Gisle (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på en stasjon i sjøen i det innerste bassenget i Jøssundfjorden, Flatanger kommune. Undersøkelsen er gjennomført etter oppdrag fra Marin Harvest AS, Avd. Midt ...
  • Resipientundersøkelse i Kjøkkelvik 

   Ensrud, Tor; Alvestad, Tom; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse foretatt i Kjøkkelvik i forbindelse med planer om utbygging av ny småbåthavn. Rapporten presenterer resultatene fra sedimentprøver, hydrografiprøver ...
  • Resipientundersøkelse i Tveitevågen, Askøy kommune 2007 

   Heggøy, Erling (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved utslippspunktet til et kloakkrenseanlegg i Tveitevågen, Askøy kommune, før og etter at det ble tatt i bruk. Formålet med undersøkelsen var å beskrive ...
  • Resipientundersøkelse ved Årabrot i Haugesund kommune i 2011 

   Kvalø, Stian Ervik; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Denne rapporten inneholder resultatene fra den marine bunn- og fjæreundersøkelsen utført av SAM-Marin på vegne av Haugesund kommune, ved Årabrot renseanlegg i 2011. Bakgrunnen for undersøkelsen er krav fra fylkesmannen ...
  • Resipientundersøkelse ved Årabrot, 2015 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Hadler-Jacobsen, Silje; Hatlen, Kristin; Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Uni Research Miljø, har på oppdrag av Haugesund Kommune utført en resipientundersøkelse utenfor Årabrot, nord for Haugesund sentrum. Her finnes et nedlagt deponi, samt et renseanlegg for avløpsvann fra Haugesund og ...
  • Resipientundersøkelse ved Kårstø Gjestehus 2012 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Årets undersøkelse av resipienten ved Gjestehuset på Kårstø fant jevnt over lave konsentrasjoner av miljøgifter. Stasjon KÅR A lokalisert rett nedenfor anlegget ved avrenningspunktet, er den stasjonen hvor man fant de ...
  • Resipientundersøkelse ved Tjelbergodden Metanolfabrikk, 2015 

   Hatlen, Kristin; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2016)
   Uni Research Miljø, har på oppdrag av Statoil Tjeldbergodden utført en resipientundersøkelse utenfor Tjeldbergodden i Aure kommune, på Nordmøre. Her finnes en metanolfabrikk. Hensikten med denne miljøundersøkelsen ha vært ...