• Akutt - for hvem? Akuttarbeid i kommunalt barnevern 

   Storhaug, Anita S.; Havnen, Karen J Skaale; Fylkesnes, Marte Knag; Kojan, Bente Heggem; Christiansen, Øivin; Langsrud, Elizabeth; Jarlby, Frederikke; Jørgensen, Kristina; Sørlie, Hanne Elisabeth; Gresdahl, May; Skrove, Gaute (Research report, 2020)
   Hovedformålet med studien, som er gjort på oppdrag fra Bufdir, er å øke kunnskapen om kommunale barneverntjenesters arbeid i akuttsituasjoner. Det gjelder organiseringen av akuttarbeidet, beslutningsgrunnlag, beslutningsprosesser, ...
  • Å medvirke når barnevernet undersøker. Delrapport 5. Barnevernets undersøkelsesarbeid fra bekymring til beslutning. 

   Havnen, Karen J Skaale; Christiansen, Øivin; Ljones, Eirinn Hesvik; Lauritzen, Camilla; Paulsen, Veronika; Jarlby, Frederikke; Vis, Svein Arild (Research report, 2020)
  • Årsstatistikk for legevakt 2018 

   Hogne Sandvik; Steinar Hunskår; Jesper Blinkenberg (Research report, 2019)
   Dette er ellevte rapport om aktiviteten på legevakt i Norge. Tidligere rapporter omfatter årene fra 2006 til 2017, mens denne inneholder data fra 2018. Det er behov for presise data fra aktiviteten på legevakt, og ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2019 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin), Research report, 2020)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2019. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regningskortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2020 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Research report, 2021)
   Dette er trettende rapport om aktiviteten på legevakt i Norge. Tidligere rapporter omfatter årene fra 2006 til 2019, mens denne inneholder data fra 2020. Det er behov for presise data fra aktivi-teten på legevakt, og ...
  • Barnevernets undersøkelsesarbeid- fra bekymring til beslutning. Samlede resultater og anbefalinger 

   Vis, Svein Arild; Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale; Lauritzen, Camilla; Iversen, Anette Christine; Tjelflaat, Torill (Research report, 2020)
   Meldinger til barneverntjenesten er utgangspunkt for de ca. 50 000 undersøkelser som årlig gjennomføres i Norge. Barneverntjenestene har vært kritisert av fagfolk, brukere, politikere og media, nasjonalt og internasjonalt, ...
  • Digital arbeidsrettet rehabilitering: En kvalitativ survey blant rehabiliteringsklinikker i Norge — basert på erfaringer etter korona 

   Øyeflaten, Irene; Skagseth, Martin; Lien, Guro; Johansen, Thomas; Brunvatne, Stefan; Svardal, Solveig (Research report, 2020)
   Undersøkelsen ble gjennomført i juni 2020 etter full eller delvis nedstenging fra 12. mars. Klinikker som hadde utviklet et digitalt oppfølgingstilbud startet opp igjen med tilpasset drift tidligere enn de som ikke hadde ...
  • Digital flyt på legevakt 

   Heimestøl, Line Kamilla; Råd, Liv; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Morken, Tone (Research report, 2019)
   Legevaktene i Norge bruker mange verktøy for å registrere, triagere og dokumentere pasientinformasjon og behandling. De ulike systemene er ofte selvstendige og kommuniserer ikke, noe som sannsynligvis har ført til økt ...
  • Effektevaluering av Raskt i jobb for flyktninger 

   Sveinsdottir, Vigdis; Fyhn, Tonje; Frangakis, Maria; Opsahl, Jon (Research report, 2020)
   Raskt i jobb et prosjekt initiert av NAV Vestland og Introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen, som en del av satsningen «Hurtigsporet» som ble etablert i 2016. Prosjektet Raskt i jobb har til hensikt å hjelpe flyktninger ...
  • Eldre i den akuttmedisinske kjeden 

   Sortland, Linn Solveig; Haraldseide, Lisa Marie; Sebjørnsen, Isabel (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin);, Research report, 2021)
   I desember 2018 fikk Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide og gjennomføre et prosjekt med mål om å øke kunnskapen om akuttmedisinske tjenester til eldre og peke ...
  • Epidemiologiske data frå legevakt, samlerapport for 2019 

   Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Raknes, Guttorm (Research report, 2020)
   Året 2019 var det trettande året som Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) registrerte legevaktaktivitet i Noreg med hjelp av eit utval av sju legevaktdistrikt, som blir kalla vakttårn. Dette er ei av ...
  • Kartlegging av den akuttmedisinske kjeden 

   Idland, Siri; Morken, Tone; Allertsen, Merete; Solberg, Line Remme; Halvorsen, Karoline Stadheim; Isern, Cecilie Benedicte; Kongsgård, Håvard Wahl; Nilsen, Jan Erik (Research report, 2019)
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2018 

   Morken, Tone; Solberg, Line Remme; Allertsen, Merete (Research report, 2019)
   Denne rapporten inneholder oppdaterte og nye data innhentet ved hjelp av elektronisk spørreskjema sendt til alle legevakter (leder) og legevaktsentraler (leder) i Norge høsten 2018. Undersøkelsen er NKLM sin syvende ...
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2020 

   Allertsen, Merete; Morken, Tone (Research report, 2021)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) etablerte Nasjonalt legevaktregister i 2005. Registeret skal gi systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med opplysninger om organisering, ...
  • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, årsmelding 2018 

   Unknown author (Others, 2019)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har i 2018 hatt stor aktivitet med flere nye prosjekter, flere publikasjoner, rapporter og nye produkter som kommer legevaktene i Norge til gode.
  • Når barnevernet undersøker - Barnevernets undersøkelsesarbeid - delrapport 4 

   Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale; Iversen, Anette Christine; Fylkesnes, Marte Knag; Lauritzen, Camilla; Nygård, Reidunn Håøy; Vis, Svein Arild (Research report, 2019)
  • Protocol and description of literature searches for the risk-benefit assessment of fish in the Norwegian diet. The Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 

   Andersen, Lene Frost; Berstad, Paula; Carlsen, Monica Hauger; Dahl, Lisbeth; Goksøyr, Anders; Knutsen, Helle Katrine; Kvestad, Ingrid; Lillegaard, Inger Therese Laugsand; Mangschou, Bente; Meyer, Haakon E; Nauta, Maarten; Rakkestad, Kirsten Eline; Rasinger, Josef Daniel; Skeie, Guri; Starrfelt, Jostein; Thomsen, Sofie; Ulven, Stine Marie; Agdestein, Angelika; Bodin, Johanna Eva; Elvevoll, Edel O.; Hessen, Dag Olav; Husøy, Trine; Krogdahl, Åshild; Nilsen, Asbjørn Magne; Skjerdal, Olaug Taran; Steffensen, Inger-Lise Karin; Strand, Tor A; Velle, Gaute; Wasteson, Yngvild; Hemre, Gro Ingunn; Vandvik, Vigdis; Alexander, Jan (Research report, 2020)
  • Resultatrapport for kompetanseprosjektet “Mangfold på arbeidsplassen” 

   Fyhn, Tonje; Johnsen, Tone Langjordet; Øyeflaten, Irene; Jordbru, Anika; Tveito, Toril Helene (Research report, 2019)
   Deltakelse i arbeidslivet har lenge blitt behandlet som et rettighetsspørsmål, på den måten at enkelte grupper i samfunnet er underrepresentert og undersysselsatt som følge av diskriminering basert på etnisitet eller ...
  • Teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet: Kunnskapsoppsummering 

   Fuglerud, Kristin Skeide; Fyhn, Tonje; Halbach, Till; Kjæret, Kristin; Olsen, Terje André (Research report, 2021)
  • Tverrfaglige team i primærhelsetjenesten: en systematisk kartleggingsoversikt 

   Forsetlund, Louise; Vist, Gunn Elisabeth; Hov, Laila; Aamland, Aase (Research report, 2019)