Collections in this community

Recent Submissions

 • Utdanning som tiltak og aktivitet for brukere i NAV 

  Steskal, Darina; Holmås, Tor Helge (Research report, 2020)
  Formålet med denne delrapporten er å gi kvantitativ kunnskap om ordinær utdanning som arbeidsrettet tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne og ordinær utdanning som aktivitetskrav for mottakere av overgangsstønad. Vi ...
 • "We belong to nature": Communicating Mental Health in an Indigenous Context 

  Sørly, Rita; Mathisen, Vår; Kvernmo, Siv (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  The approach to standardized services in Norwegian mental health care is tailored to the needs of the majority population, focusing on diagnoses and overshadows an approach that understands, values and emphasizes Sámi ...
 • Is it mandatory to celebrate birthdays?’ Birthday parties as a test of belonging in Norway 

  Danielsen, Hilde; Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  ”Is it mandatory to celebrate children’s birthdays?” A mother of five with a Somali background asked this question in a parenting class she attended with other parents from East Africa. The mother explained that she ...
 • Health effects of reduced workload for older employees 

  Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  To keep elder employees in the labour force, introducing age-dependent job conditions can be a policy measure. However, we know little about the effect of such initiatives. We investigate the effects of a particular programme ...
 • Forstudie av næringspotensialet i Karmøy kommunes sjøarealer 

  Fresvik, Annette (Working paper, 2020)
 • Lærerrollen i krysspress? Nye yrkesgrupper i møte med skolen som organisasjon 

  Michelsen, Nina Paarup (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Artikkelen ser på betydningen av skolens organisatoriske kontekst ved innføringen av nye yrkesgrupper. Lav fullføringsgrad i videregående opplæring er i Norge ansett som et stort problem. En mengde tiltak, både statlige ...
 • The Day-to-day Supply Responses of a Limited-entry Mixed Fishery 

  Liu, Xiaozi; Shaw, Daigee; Bjørndal, Trond; Heino, Mikko Petteri (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Small-scale fishers’ short-run supply decisions are understudied, often because of data limitations. We utilize a unique dataset of daily catches and prices from a mixed-species trawl fishery in Taiwan, characterized by ...
 • Flerkommunale byområder 

  Leknes, Einar; Mjelde, Hilmar; Rommetvedt, Hilmar (Research report, 2020)
  Denne studien dreier seg om hvilke utfordringer den administrative oppdelingen av byområder gir for innbyggerne, næringslivet, kommunene, byregionen og samfunnet som helhet. Studiens hovedfokus dreier seg om og i hvilken ...
 • Trafikksikkerhetsarbeidet etter regionreformen 

  Krogstad, Julie Runde (Research report, 2020)
  Denne rapporten kartlegger fylkeskommunenes forventninger til Statens vegvesen sitt sektoransvar og rolle i trafikksikkerhetsarbeidet. I tillegg beskriver den fylkeskommunenes organisering av trafikksikkerhet etter ...
 • Rekruttering av flyktninger 

  Jentoft, Nina; Leer-Helgesen, Arnhild; Helmersen, Migle; Hellang, Øyvind (Research report, 2020)
  Den demografiske utviklingen viser en økende andel eldre som har behov for kommunale tjenester. Sammen med en høy andel deltidsarbeidende betyr det at Agderregionen fremover står overfor en stor utfordring i å rekruttere ...
 • Land, History and People: Older people’s Stories about Meaningful Activities and Social Relations in Later Life 

  Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  Social and humanistic gerontology have challenged the narratives of pessimism and decline embedded in bio-medical models of aging and care. One stream of criticism comes from literature about active ageing, and another ...
 • Minding morality: ethical artificial societies for public policy modeling 

  Diallo, Saikou; Shults, F. LeRon; Wildman, Wesley J. (Journal article; Peer reviewed, 2020)
  Public policies are designed to have an impact on particular societies, yet policy-oriented computer models and simulations often focus more on articulating the policies to be applied than on realistically rendering the ...
 • Null models for animal social network analysis and data collected via focal sampling: Pre‐network or node network permutation? 

  Puga-Gonzalez, Ivan; Sueur, Cédric; Sosa, Sebastian (Journal article; Peer reviewed, 2020)
  In social networks analysis, two different approaches have predominated in creating null models for hypothesis testing, namely pre‐network and node network permutation approaches. Although the pre‐network permutation ...
 • Formative assessment and summative evaluation of a mentoring program for immigrants with education from their home countries 

  Radlick, Rebecca Lynn (Research report, 2020)
  For many immigrants, education represents an important step towards employment in Norway, yet they may face a variety of challenges in admission to higher education. Thus, programs which support this endeavor are worth ...
 • Samskaping i tiltak mot marin plastforsøpling 

  Guribye, Eugene (Research report, 2020)
  De siste årene har vi sett et stort fokus på problemer knyttet til marin plastforsøpling. Omfanget av problemet truer artsmangfold, men også ulike havnæringer inkludert fiskeri, turisme, shipping, havner, redningstjenester, ...
 • Harstad kommune – plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 

  Krane, Martin Sollund (Research report, 2020)
  Denne rapporten utgjør et beslutningsgrunnlag for Harstad kommunes plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-2020, basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet og eierskap i selskaper. ...
 • Tromsø kommune – plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 

  Krane, Martin Sollund (Research report, 2020)
  Denne rapporten utgjør et beslutningsgrunnlag for Tromsø kommunes plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-2020, basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet og eierskap i selskaper. ...
 • Nasjonale og internasjonale effekter av ettervern innen rusbruk og avhengighet 

  Høyland, Sindre Aske; Schuchert, Astrid; Mamen, Asgeir (Research report, 2020)
  I denne rapporten presenterer NORCE resultater fra forskningsdelen av prosjektet «Kommunalt ettervern på Jæren bygget på design- og effektstudier.» Prosjektet, bevilget av Regionalt forskningsfond Vestlandet, har løpt i ...
 • Samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner - før og etter samhandlingsreformen 

  Rommetvedt, Hilmar; Nødland, Svein Ingve (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Med samhandlingsreformen fra 2012 fikk kommuner og helseforetak en lovpålagt plikt til å inngå samarbeidsavtaler om en rekke forhold. Artikkelen sammenligner forhandlingsprosessene og resultatene av de nye lovpålagte ...
 • Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen - avhenger de av helsetilstand. 

  Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Denne analysen undersøker om dårlig helse hindrer individer fra å kunne øke sitt arbeidstilbud slik pensjonsreformen la opp til. Vi analyserer effekten av reformen på arbeidsdeltakelse og avtalte timer i arbeid for mennesker ...

View more