Sub-communities within this community

 • Norce Energi [14]

  Vi forsker innen olje/gass og fornybare energiformer med hovedvekt på kostnadseffektiv og sikker energiproduksjon som sikrer lavest mulig CO2-avtrykk i det grønne skiftet.
 • Norce Helse [62]

  Vi utfører forskning og utdanning som er viktig for helsen i alle faser av livet.
 • Norce Klima [52]

  Vi undersøker hvordan klimaet endrer seg, hvilke konsekvenser klimaendringene får og hvordan vi best kan tilpasse oss endringene.
 • Norce Miljø [271]

  Vi bidrar med forskning og utvikling til en bærekraftig bruk og forvaltning av miljø og naturressurser.
 • Norce Samfunn [58]

  Vi bidrar med kultur- og samfunnsforskning som gir grunnlag for beslutninger politikere, myndigheter og næringsliv skal fatte på sentrale samfunnsfelt.
 • Norce Teknologi [25]

  Vi utvikler teknologi som brukes på havbunnen så vel som ute i verdensrommet.
 • Norce: historisk arkiv [644]

  Utgivelser fra de tidligere forskningsinstituttene våre.

Recent Submissions

View more