Sub-archives within this community

 • Historisk arkiv [586]

  Rapporter fra tidligere forskningsinstitutter som nå er en del av NORCE
 • NORCE Energi [0]

  Vi forsker innen olje/gass og fornybare energiformer med hovedvekt på kostnadseffektiv og sikker energiproduksjon som sikrer lavest mulig CO2-avtrykk i det grønne skiftet.
 • NORCE Helse [7]

  Vi utfører forskning og utdanning som er viktig for helsen i alle faser av livet.
 • NORCE Klima [0]

  Vi undersøker hvordan klimaet endrer seg, hvilke konsekvenser klimaendringene får og hvordan vi best kan tilpasse oss endringene.
 • NORCE Miljø [233]

  Vi bidrar med forskning og utvikling til en bærekraftig bruk og forvaltning av miljø og naturressurser.
 • NORCE Samfunn [29]

  Vi bidrar med kultur- og samfunnsforskning som gir grunnlag for beslutninger politikere, myndigheter og næringsliv skal fatte på sentrale samfunnsfelt.
 • NORCE Teknologi [5]

  Vi utvikler teknologi som brukes på havbunnen så vel som ute i verdensrommet.

Recent Submissions

View more