Sub-communities within this community

 • Norce Energi [20]

  Vi forsker innen olje/gass og fornybare energiformer med hovedvekt på kostnadseffektiv og sikker energiproduksjon som sikrer lavest mulig CO2-avtrykk i det grønne skiftet.
 • Norce Helse [79]

  Vi utfører forskning og utdanning som er viktig for helsen i alle faser av livet.
 • Norce Klima [59]

  Vi undersøker hvordan klimaet endrer seg, hvilke konsekvenser klimaendringene får og hvordan vi best kan tilpasse oss endringene.
 • Norce Miljø [295]

  Vi bidrar med forskning og utvikling til en bærekraftig bruk og forvaltning av miljø og naturressurser.
 • Norce Samfunn [89]

  Vi bidrar med kultur- og samfunnsforskning som gir grunnlag for beslutninger politikere, myndigheter og næringsliv skal fatte på sentrale samfunnsfelt.
 • Norce Teknologi [38]

  Vi utvikler teknologi som brukes på havbunnen så vel som ute i verdensrommet.
 • Norce: historisk arkiv [811]

  Publikasjoner fra Agderforskning, Christian Michelsen Research, Iris, Norut, Teknova og Uni Research.

Recent Submissions

View more