• Evaluering av Greater Stavanger 

   Holmen, Ann Karin T.; Vigmostad, Paul (Research report, 2014)
   IRIS har på oppdrag fra Greater Stavanger gjennomført en evaluering av Greater Stavangers aktiviteter i perioden 2011-2013. Evalueringen er gjennomført via dokumentstudier, survey og intervjuer og har karakter av en ...
  • Evaluering av Næringslivets Horisont 2020 Kontor i Nordland 

   Vigmostad, Paul; Quale, Christian (Research report, 2017)
   På oppdrag fra Nordland fylkeskommune foretok IRIS våren 2017 en evaluering av Næringslivets Horisont 2020-kontor i Nordland for perioden 2014-2016. Som rammeverk for evalueringen ble det brukt en modell som representerer ...