• Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet 

   Vassenden, Anders; Thygesen, Janne; Bayer, Stian Brosvik; Alvestad, Marit; Abrahamsen, Gerd (Research report, 2011)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Den bygger på en undersøkelse om organisering av barnehager, og organiseringens betydning for kvalitet. Bakgrunnen for undersøkelsen er de senere årenes ...
  • Inkludering i idrettslag. Gjennomgang av en tilskuddsordning 

   Nødland, Svein Ingve; Vassenden, Anders (Research report, 2011)
   Tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag» er en omlegging av det som tidligere ble kalt storbytiltak/storbymidler. Etter en evaluering i 2004 ble denne tilskuddsordningen endret med sikte på å gjøre den mer målrettet. ...
  • Innvandrere som risikogruppe i trafikken. 

   Berg, Christin; Vassenden, Anders; Gjerstad, Brita (Research report, 2010)
   For å målrette tiltak mot de deler av befolkningen som har spesielt høy risiko har Statens vegvesen opprettet et eget etatsprogram for høyrisikogrupper i trafikken. Programmet ble startet opp i 2007 og er planlagt avsluttet ...
  • Kartlegging og evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom 

   Vassenden, Anders (Research report, 2009)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en evaluering av kulturkort for ungdom, som har vært en prøveordning i ti fylker, samfinansiert mellom KKD og deltakende fylkeskommuner. Kulturkort for ungdom er et kulturpolitisk ...
  • "Man må ha en plass å bo" - En sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland 

   Vassenden, Anders; Lie, Terje; Skoland, Kathrine (Research report, 2012)
   Utsagnet «man må ha en plass å bo» stammer fra en person som ble intervjuet til denne forskningsrapporten. Gjennom øynene til mennesker som strever i det norske boligmarkedet, spørres det i rapporten hva bolig og hjem betyr ...
  • "Man må ha en plass å bo": En sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland 

   Vassenden, Anders; Lie, Terje; Skoland, Katrine (Research report, 2012)
   Gjennom øynene til mennesker som strever i det norske boligmarkedet, spørres det i rapporten hva bolig og hjem betyr i menneskers liv, og hva det å ha en utfordrende boligsituasjon innebærer for enkeltmenneskers og familiers ...
  • «Ryktet forteller hvor du bor» Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere 

   Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle; Lie, Terje (Research report, 2012)
   Tema for denne forskningsrapporten er forholdet mellom botetthet og inte-grering for rusmiddelavhengige som leier bolig av norske kommuner. Mer spesifikt undersøkes det hva det betyr for den enkelte leietakers integrering ...
  • Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad -slik kulturaktørene ser det 

   Bergsgard, Nils Asle; Vassenden, Anders (Research report, 2009)
   I begynnelsen av april 2006 innvilget styret i det interkommunale selskapet Stavanger2008 IKS en søknad fra Universitetet i Stavanger (UiS) og International Research Institute of Stavanger (IRIS) om bidrag til en ...