• Marin Overvåking Rogaland - Statusrapport mai-2012 

   Vassdal, Tone; Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten presenterer data fra det påbegynte overvåkingsprogrammet “Marin Overvåking Rogaland” og inneholder resultater fra prøvetakinger i perioden, mai 2010 til og med april 2012. Overvåkingsprogrammet er finansiert ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse ved AS Sævareid Fiskeanlegg Fusa kommune, 2012 

   Vassdal, Tone; Johansen, Per-Otto; Torvanger, Ragni; Alvestad, Tom (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen utenfor AS Sævareid Fiskeanlegg på Sævareid i Fusa kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment- ...
  • MOM C - undersøkelse fra lokalitet Tendalsvik i Etne kommune 2013. Januar 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Alvestad, Tom; Vassdal, Tone; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Tendalsvik i Skånevikfjorden i Etne kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C - undersøkelse fra lokalitet Tendalsvik i Etne kommune 2013. Januar 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Alvestad, Tom; Vassdal, Tone; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Tendalsvik i Skånevikfjorden i Etne kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Klubben i Tollesundet, Solund kommune, 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Vassdal, Tone; Torvanger, Ragni (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Klubben i Tollesundet på nordøst siden av Sula i Solund kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i ...
  • MOM C-undersøkelse ved Korsneset i Halsa kommune, mars 2012 

   Haugen, Rune; Vassdal, Tone; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Korsneset i Vinjefjorden i Halsa kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, ...
  • MOM C-undersøkelse ved Stokkvika i Hemne kommune, februar 2012 

   Haugen, Rune; Vassdal, Tone; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Stokkvika i Hemnefjorden i Hemne kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, ...
  • MOM C-undersøkelse ved Urda i Surnadal kommune, februar 2012 

   Haugen, Rune; Vassdal, Tone; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Urda i Trangfjorden i Surnadal kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, ...
  • MOM-C undersøkelse for Osland Havbruk AS fra lokalitetene Mjølsvik, Eidesberget, Bjønnspjotneset, Oslandsura og Sørevik i Sognefjorden, Høyanger kommune 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto; Vassdal, Tone (Research report, 2012)
   oppdrettslokaliteter, Mjølsvik, Eidesberget, Bjønnspjotneset, Oslandsura og Sørevik, samt fjernstasjon Sogn 4. Alle lokalitetene ligger i Sognefjorden og Fuglsetfjorden i Høyanger kommune. Formålet med undersøkelsen var å ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Dyrholmen, Finnøy kommune 2012 

   Vassdal, Tone; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Dyrholmen ved Nedstrandfjorden i Finnøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Nordheimsøy Finnøy kommune 2012 

   Vassdal, Tone; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Nordheimsøy ved Nedstrandfjorden i Finnøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Rennaren i Talgjefjorden, Rennesøy kommune i 2012 

   Torvanger, Ragni; Vassdal, Tone; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Rennaren i Talgjefjorden, Rennesøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Tallaksholmen i Bokn kommune , Oktober -2012 

   Vassdal, Tone; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Tallaksholmen ved Karmsundet i Bokn kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Utåker i Kvinnherad kommune. Januar 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Vassdal, Tone; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Utåker i Skånevikfjorden, i Kvinnherad kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Ådnaholmen i Finnøy kommune oktober 2011 

   Vassdal, Tone; Johannessen, Per; Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse ved planlagt oppdrettslokalitet Ådnaholmen, Grieg Seafood Rogaland AS i Finnøy kommune. Innsamlingene ble gjennomført 5. oktober 2011. To stasjoner ...
  • Recipient survey in relation to exception from secondary treatment of sewage emissions in Lindås municipality, 2013 

   Kvalø, Stian E.; Haave, Marte; Torvanger, Ragni; Isaksen, Trond Einar; Vassdal, Tone; Johannessen, Per; Dahlgren, Thomas (Research report, 2015)
   In 2013 to 2014 a recipient survey was conducted to be used for an application to not have to perform secondary treatment of sewage in relation to a potential new sewage treatment facility.
  • Resipientundersøkelse av fjorden ved Festningsdalen avfallsplass i 2012 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Vassdal, Tone; Alvestad, Tom; Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Undersøkelsen tar for seg de marine miljøforholdene i sjøen utenfor Festingdalen avfallsdeponi i Sogndal kommune og omfatter undersøkelser av hydrografi, strømmåling, kornfordeling, strandsone, bunnfauna og miljøgifter i ...
  • Resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundærrensing for Lindås Kommune, 2013 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Haave, Marte; Vassdal, Tone; Isaksen, Trond Einar; Johannessen, Per (Research report, 2015)
   Det ble i 2013 utført en resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundær-rensing for Lindås kommune i deler av Område 1 og Område 9 av «Resipientovervåkingen av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015» (Kvalø et ...