• Hjelp til å avdekke vold og overgrep mot barn og unge 

      Tonheim, Milfrid; Danielsen, Hilde; Jakobsen, Reidar (Research report, 2019)
      Denne rapporten presenterer en evaluering av tverrfaglige konsultasjonsteam knyttet til saker med mistanke om vold eller overgrep mot barn. Evalueringens formål var «å fremskaffe kunnskap som kan gi grunnlag for å vurdere ...