• Marin miljøundersøkelse i Halsafjorden i 2010 

   Olsen, Fredrik; Staven, Fredrik; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   På oppdrag fra Lerøy Hydrotech har vi undersøkt miljøforholdene på havbunnen utenfor oppdrettsanlegget Halsabukta. Resultatene er tolket etter KLIFs klassifiseringssystem. Resultatene viser at miljøforholdene på havbunnen ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Bjørnskjæret og Slokkholmen Øst i 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   På oppdrag fra Marine Harvest, region nord, har Aqua Kompetanse AS gjennomført en resipientundersøkelse i Risværfjorden, Leka Kommune, i Nord-Trøndelag fylke. Det er tatt prøver fra fire stasjoner i området rundt ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Jelkrem i Kvernesfjorden, Møre og Romsdal 

   Olsen, Anders W; Staven, Fredrik; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   På oppdrag fra Lerøy Hydrotech, har Aqua Kompetanse AS samlet inn bunnprøver fra tre stasjoner ved Jelkrem i Kvernesfjorden, Møre og Romsdal. Disse bunnprøvene er analysert med tanke på var å beskrive miljøtilstanden i ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Langskjæret i Frøya kommune i 2010 

   Olsen, Anders W; Staven, Fredrik; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   I forbindelse med etablering av produksjon på matfiskanlegget Langskjæret i Sulfjorden, Frøya kommune, har Aqua Kompetanse AS tatt bunnprøver fra fire stasjoner i nærheten av anlegget. Prøvene er analysert med tanke på ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Raudøya i Osen, 2010 

   Olsen, Anders W; Staven, Fredrik; Hatlen, Fredrik; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en resipientundersøkelse i ytre basseng av Svesfjorden, Osen kommune. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Bjørøya Fiskeoppdrett AS, som har anlegg i fjordbasseng. Målsetningen er å dokumentere ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Torgerhaugen, Indre Follafjord 2010. 

   Staven, Fredrik; Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en marin miljøundersøkelse i forbindelse med etablering av oppdrettsanlegget Torgerhaugen i indre Foldafjord, i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag. I undersøkelsen er det tatt bunnprøver samt hydrografiske ...
  • MOM C undersøkelse i Døløyråsa høsten 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra fire stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS ved oppdrettsanleggene Lyrnesset og ...
  • MOM C undersøkelse ved Ånholmen i 2012 

   Strøm, Vidar; Staven, Fredrik; Sandnes, Thomas; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved matfiskanlegget Ånholmen i Fosnes kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, kjemi- og ...
  • MOM C undersøkelse ved Båtfjordstranda i 2012 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved matfiskanlegget Båfjordstranda tilhørende Emilsen Fisk AS i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden ...
  • MOM C undersøkelse ved Håøya i Trondheimsleia i 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra 3 stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS i Trondheimsleia, Hitra kommune i ...
  • MOM C undersøkelse ved Lille Torsøy i 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS ved oppdrettslokaliteten Lille Torsø, ...
  • MOM C undersøkelse ved Nye Lekafjorden i 2012 

   Strøm, Vidar; Staven, Fredrik; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved ett planlagt oppdrettsanlegg i Lekafjorden i Leka kommune, tilhørende firmaet Emilsen Fisk AS. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden ...
  • MOM C undersøkelse ved oppdrettslokalitet Lyngøya i 2012 

   Staven, Vidar; Staven, Fredrik; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Lyngøya som driftes av Sinkaberg Hansen AS i Vikna kommune, Nord-Trøndelag. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden ...
  • MOM C undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Barøya i Raudsund, i 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS i Raudsunda, Namsos kommune i Nord-Trøndelag ...
  • MOM C undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Kipholman i 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS den 6. oktober, 2011 og den 3. november, ...
  • MOM C undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Mannbruholmen i Sulfjorden i 2011 

   Staven, Fredrik; Olsen, Anders W; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS i nord for Frøya, Frøya kommune i ...
  • MOM C undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Tennøya i 2011 

   Staven, Fredrik; Olsen, Anders W; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS i området mellom øyene Sula og Frøya, ...
  • MOM C undersøkelse ved Valøyan i Sulfjorden i 2011 

   Staven, Fredrik; Olsen, Anders W; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS i området ved Sulfjorden, nord for ...
  • MOM C-undersøkelse ved Bremnessvaet og Brettingen i 2011 

   Staven, Fredrik; Olsen, Anders W; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra fem stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS i Trondheimsleia, Smøla kommune i Møre ...
  • MOM C-undersøkelse ved Nord-Gjæslingan i 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra fire stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS ved oppdrettsanlegget Nord-Gjæslingan, ...