• Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser 

   Melberg, Kjersti; Holte, Kari Anne; Solberg, Astrid; Bråten, Mona; Andersen, Rolf (Research report, 2018)
   I rapporten presenteres funn fra prosjektet «Tilrettelegging for arbeidstaker-medvirkning i petroleumsvirksomhet og store byggeplasser». I prosjektet er forutsetninger for og utfordringer med tilrettelegging for ...
  • Beste praksis i oppfølgingen av sykmeldte med muskel- og skjelettplager 

   Aas, Randi W.; Solberg, Astrid; Strupstad, John; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde; Teige, Hilde (Research report, 2011)
   Det overordnede målet med prosjektet De gode hjelperne, er å utvikle, validere og vurdere effekten av et nytt tidligintervensjonsprogram (case-metoden) for oppfølging av sykmeldte med uspesifikke muskel- og skjelettplager. ...
  • En intervjuundersøkelse om tiltak for å redusere sykefraværet i grunnskolen 

   Kiær, Elisabeth; Aas, Randi W.; Ellingsen, Kjersti Lunde; Solberg, Astrid (Research report, 2010)
   Dette er en av tre rapporter fra prosjektet Sykefravær blant ansatte i grunnskolen som er utført ved forskningssenteret PreSenter ved International Research Institute of Stavanger (IRIS). Den andre rapporten handler om ...
  • En spørreundersøkelse om tiltak for å redusere sykefravær i grunnskolen 

   Kiær, Elisabeth; Aas, Randi W.; Solberg, Astrid; Ellingsen, Kjersti Lunde (Research report, 2010)
   Hvilke tiltak bør vi iverksette for å redusere sykefraværet? Dette er et spørsmål som mange virksomheter stiller seg jevnlig. Denne studien har nettopp dette som mål, å få tak i hva 158 ansatte ved fire barne- og ungdomsskoler ...
  • Hva kan forklare forskjellene i sykefravær mellom 30 barne-og ungdomsskoler? 

   Aas, Randi W.; Solberg, Astrid; Kiær, Elisabeth; Ellingsen, Kjersti Lunde (Research report, 2010)
   Dette er en av tre rapporter fra prosjektet Sykefraværet blant ansatte i grunnskolen som er utført ved forskningssenteret PreSenter ved International Research Institute of Stavanger (IRIS). Den andre rapporten er en ...
  • Kvalitetsforbedring i helsesektoren - Erfaringer fra gjennombruddsprosjektet Tidlig oppdagelse og behandling av første gangs psykose 

   Kiær, Elisabeth; Solberg, Astrid (Research report, 2012)
   Gjennombruddsprosjektet Tidlig oppdagelse og behandling av første gangs psykose ble startet opp av Legeforeningen i samarbeid med Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Psykologforeningen i 2009. Det har deltatt 25 lokale ...
  • Raskere tilbake.- Organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte 

   Aas, Randi W.; Solberg, Astrid; Strupstad, John (Research report, 2011)
   Dette er første rapport i den andre nasjonale evalueringen av Raskere tilbake- ordningen. Evalueringen utføres av forskningssenteret PreSenter ved IRIS og Høyskolen i Oslo og Akershus, på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. ...
  • Samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen om å hindre frafall fra videregående skole 

   Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond; Mordal, Siri; Solberg, Astrid (Research report, 2017)
   Problemstillingen for dette prosjektet er: «Hva er gode modeller og gode grep for samarbeid mellom NAV fylkeskommunen for å hindre frafall og for å følge opp elever som har falt ut av videregående skole?» Prosjektet er en ...
  • Unge – Ressurs eller risiko? 

   Holte, Kari Anne; Solberg, Astrid; Mathiesen, Ida Holth (Research report, 2017)
   Ved inngåelse av ny IA-avtale i 2014 ble delmål 2, som handler om inkludering, fremhevet som viktig. Unge som gruppe ble særlig trukket frem, fordi sysselsettingsgraden blant unge synker, samtidig med at flere får redusert ...