• Aldring og helse - kartleggingsstudie 

   Ringstad, Arne Jarl; Bakke, Åshild; Lie, Terje; Arvesen, Bjørn; Skaftun, Jorunn-Elise (Research report, 2002)
   Rapporten beskriver resultatene fra prosjektet ”Aldring og helse - kartleggingsstudie”. Formålet med prosjektet er tredelt: 1) Gi en beskrivelse av alderssammensetning, arbeidsevne og helse blant dagens offshorearbeidere. ...
  • ”Godt voksen i ungdommens tidsalder” 

   Skaftun, Jorunn-Elise; Dahle, Irene (Research report, 2002)
   Denne rapporten representerer en tilbakemelding til våre oppdragsgivere NHO og TBL om de erfaringer vi har gjort oss i prosjektet ” Godt voksen i ungdommens tidsalder - Et forsknings- og utviklingsprosjekt om eldre ...
  • Kompetanseheving i et lukket fagfelt? 

   Skaftun, Jorunn-Elise; Nesvåg, Sverre; Olsson, Tor Bjarne (Research report, 2002)
   Dette er vår sluttrapport fra evalueringen av handlingsplanen Kunnskap og brubygging. Tidsperspektivet for handlingsplanen var 1998-2001 og planen rettet seg mot følgende satsingsområder: 1. Spre erfaringer fra utviklingsarbeid ...
  • Statlig handlingsplan i møte med mange kommunale virkeligheter 

   Skaftun, Jorunn-Elise; Olsson, Tor Bjarne; Nesvåg, Sverre (Research report, 2001)
   Denne delrapporten utgjør en tilbakemelding fra vår følgeevaluering av handlingsplanen Kunnskap og brubygging. Evalueringen kan karakteriseres som en blanding av prosess- og resultatevaluering, hvor vi veksler mellom å ...