• En som alltid vil lete etter meg (ref. deltaker): Likemannstjenesten i Stavanger, Sola og Sandnes 

   Jentoft, Nina; Sivertsen, Kristina; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2021)
   I denne rapporten presenteres likemannstilbudet «Samarbeid om ettervern i Stavanger, Sola og Sandnes kommune», som ble gjennomført i perioden 2019–2021. Likemannstjeneste er et oppfølgingstiltak etter institusjonsbehandling ...
  • An exploration of recovery competence among Norwegian peer workers in substance abuse services 

   Sørly, Rita; Sivertsen, Kristina; Mydland, Trond Stalsberg (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Peer recovery services (PRS) in Norwegian municipalities fill a gap in available care in mental health care and/ or substance abuse treatment. In this qualitative study, we interviewed six peer recovery workers (PRWs). Our ...
  • Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen 

   Jahnsen, Synnøve Økland; Kårtveit, Bård; Lundeberg, Ingrid Rindal; Sivertsen, Kristina; Bergman, Solveig; Sandmoe, Astrid; Selvik, Sabreen; Øverlien, Carolina (Research report, 2022)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet, og har som mål å skaffe til veie kunnskap som kan legges til grunn for sektormyndighetenes og kommunenes ...
  • KUBEN – Mulighetshuset 

   Jentoft, Nina; Sivertsen, Kristina; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2022)
   I denne rapporten presenteres ideene bak, samarbeidet om og aktivitetstilbudet i «Mulighetshuset» KUBEN som ble gjennomført i perioden 2016-2021. Målet for et slikt mulighetshus er å møte innbyggeres ulike behov relatert ...
  • Likepersontjenester i Oslo 

   Sivertsen, Kristina; Sørly, Rita; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2021)
   I denne rapporten presenteres to samarbeidsprosjekter kalt «Helhetlig ettervern i Oslo» og «Likepersontjenester – integrering og fysisk aktivitet». Prosjektene ble startet på bakgrunn av et samarbeid mellom bruker- og ...
  • Perspectives on challenges and opportunities in Norwegian peer recovery services for people living with dual diagnosis during a pandemic 

   Sivertsen, Kristina; Sørly, Rita; Mydland, Trond Stalsberg; Ekberg, Jan Ivar (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The COVID-19 pandemic and the measures required to address it has brought on major challenges to health-care systems worldwide, and particularly to vulnerable populations. Individuals struggling with substance abuse and ...
  • Ungdomsprosjektet i Kristiansand: Utvikling av en ungdomstjeneste med utgangspunkt i bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm 

   Kjenes Arnesen, Siv Merete; Sivertsen, Kristina (Research report, 2021)
   Dette prosjektsamarbeidet mellom A-larm, Kristiansand kommune og NORCE har hatt to mål: - å utvikle en ungdomstjeneste innen brukerorganisasjonen A-larm gjennom en aksjonsforskningsbasert arbeidsprosess. - bidra til å ...