• Erfaringer fra gjennomføringen av analyseprosessen ved installering av buffertank på Kårstø 

   Sandve, Kjell (Research report, 1996)
   Rapporten tar for seg erfaringer fra bruk av metodikk utarbeidet i forskningsprosjektet «Akseptkriterier for risiko og krav til effektivitet av beredskapstiltak» i gjennomføringen av analyseprosessen ved installering av ...
  • Metode for å vurdere beredskapsopplæring - Brukerveiledning 

   Njå, Ove; Ringstad, Arne Jarl; Sandve, Kjell; Haukås, Harald; Buytendorp, Hege; Wesøe, Hans Peter (Research report, 1997)
   Rapporten beskriver en metode som er utviklet for å vurdere godheten av program og aktiviteter knyttet til beredskapsopplæring. Metoden består av to nivåer: Nivå I Totale opplæringsprogram Nivå li Konkrete opplæringstilbud ...
  • Metode for å vurdere beredskapsopplæring - hovedrapport 

   Njå, Ove; Ringstad, Arne Jarl; Sandve, Kjell; Haukås, Harald; Buytendorp, Hege; Wesøe, Hans Peter (Research report, 1997)
   Rapporten beskriver en metode som er utviklet for å vurdere godheten av program og aktiviteter knyttet til beredskapsopplæring. Rapporten redegjør for den teoretiske bakgrunnen for metoden, som inkluderer elementer fra ...
  • Risikoanalyse, akseptkriterier og arbeidsmiljø 

   Lauridsen, Øyvind; Sandve, Kjell; Arnesen, Unn (Research report, 1996)
   Prosjektets mål er å etablere grunnlag innen Norsk Hydro for en felles forståelse og praktisering av Oljedirektoratet's risikoanalyseforskrift og forskriften om systematisk oppfølging av arbeidsmiljø. Utredningen skal ...
  • SYNERGI Et grunnlag for fremtidige forbedringsområder 

   Aase, Karina; Sandve, Kjell; Ringstad, Arne (Research report, 1998)
   Rapporten presenterer resultater og erfaringer fra ulike kartlegginger RF - Rogalandsforskning har gjennomført i tilknytning til den praktiske bruken av Synergi Intern i de fem eierselskapene (Aker Offshore Partner, Norsk ...
  • Tapsårsaksmodellen i SYNERGI – potensiale for forbedringer 

   Sandve, Kjell; Ringstad, Arne Jarl (Research report, 1999)