• Arena Forprosjektrapport Leverandørindustri Olje & Gass 

      Quale, Christian; Ruud, Espen (Research report, 2006)
      Denne rapporten gir en oversikt over områder som ble belyst og avklart med hensyn til å legge grunnlaget for hvordan norsk leverandørindustri kan utvikle samarbeid for innovasjon og økt verdiskapning innen integrerte ...