• Arena Forprosjektrapport Leverandørindustri Olje & Gass 

   Quale, Christian; Ruud, Espen (Research report, 2006)
   Denne rapporten gir en oversikt over områder som ble belyst og avklart med hensyn til å legge grunnlaget for hvordan norsk leverandørindustri kan utvikle samarbeid for innovasjon og økt verdiskapning innen integrerte ...
  • Assessment of E&P Policy in Nigeria 

   Karlsen, Jan Erik; Quale, Christian (Research report, 2003)
   This report is part of a study addressing technological and institutional aspects of the development and utilisation of offshore petroleum resources in Nigeria. Norway and Nigeria have signed a memorandum of understanding ...
  • Assessment of E&P Technology in Nigeria 

   Karlsen, Jan Erik; Quale, Christian (Research report, 2003)
   The report is based on an assessment expert workshop designed for collective handling of complex problems and issues. This part of the overall project had focus upon the prospects of E&P technology and competence requirements ...
  • Assessment of E&P Technology in Nigeria, Detailed technologies ranking 

   Karlsen, Jan Erik; Quale, Christian (Research report, 2003)
   The report is based on an assessment expert workshop designed for collective handling of complex problems and issues. This part of the overall project had focus upon the prospects of E&P technology and competence requirements ...
  • Evaluering av Næringslivets Horisont 2020 Kontor i Nordland 

   Vigmostad, Paul; Quale, Christian (Research report, 2017)
   På oppdrag fra Nordland fylkeskommune foretok IRIS våren 2017 en evaluering av Næringslivets Horisont 2020-kontor i Nordland for perioden 2014-2016. Som rammeverk for evalueringen ble det brukt en modell som representerer ...
  • Forstudie: Økt utnyttelse av gass innenlands 

   Karlsen, Jan Erik; Quale, Christian (Research report, 2003)
  • Greater Stavanger brukerundersøkelse Industri og næringsliv 

   Quale, Christian (Research report, 2020)
   Hensikten med brukerundersøkelsen var å få en overordnet tilbakemelding fra virksomheter som de siste årene har deltatt i aktiviteter i regi av Greater Stavanger. Undersøkelsen var innrettet likt med tilsvarende undersøkelse ...
  • Hvordan styrke gassregion Rogaland/Hordaland? 

   Karlsen, Jan Erik; Quale, Christian; Rusten, Grete; Jakobsen, Stig-Erik (Research report, 2005)
   På oppdrag fra SND Rogaland har RF-Rogalandsforskning utarbeidet en forstudie om naturgassanvendelser innenlands, med regionalt fokus på Rogaland og Hordaland (Karlsen & Quale 2003). Forstudien viste klart at naturgass er ...
  • Industribyggerne 2015 

   Blomgren, Atle; Quale, Christian; Austnes-Underhaug, Randi; Harstad, Anne Marthe; Fjose, Sveinung; Wifstad, Kristina; Mellbye, Christian; Amble, Ida B.; Nyvold, Carl Erik; Steffensen, Tom; Viggen, Jon Ragnar; Iglebæk, Frode; Arnesen, Tor; Hagen, Svein Erik (Research report, 2015)
   Norsk olje og gass har engasjert et konsortium bestående av IRIS, Menon Business Economics, Impello Management, Kunnskapsparken Bodø og Østlandsforskning for å oppdatere IRIS sin 2013-rapport om sysselsetting i norskbasert ...
  • Kartlegging av investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri, 1970–2019 

   Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein M.; Quale, Christian; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Kårtveit, Bård Helge (Research report, 2019)
   Fiskeri- og havbruksnæringens forsknings-finansiering (FHF) har engasjert NORCE/UiS for å kartlegge og analysere utviklingen i investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri siste 10 år. Merk at vi i tillegg ...
  • «Møje smått e’ godt» 

   Blomgren, Atle; Quale, Christian; Harstad, Anne Marthe (Research report, 2015)
   Greater Stavanger har engasjert IRIS for å lage et grunnlagsnotat som kartlegger og analyserer hvilke næringer som har størst utviklingspotensial i Stavangerregionen (definert som Greater Stavangers medlemskommuner pluss ...
  • NettLæR - ARENA 

   Quale, Christian (Research report, 2003)
   Rapporten tar utgangspunkt i den funksjonelle beskrivelsen av en lærearena som ble utarbeidet høsten 1999 og sammenholder den med den faktiske utviklingen som fant sted i løpet av Nettlær-prosjektets gjennomføring.
  • Næringslivets perspektivmelding for Rogaland 2019 

   Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein M.; Quale, Christian (Research report, 2019)
   NHO Rogaland har bedt NORCE om å utarbeide en ‘perspektivmelding’ for næringslivet i Rogaland, dels basert på NHOS nasjonale perspektivmelding for 20182. Rapporten skal presentere statistikk med relevans for næringslivet ...
  • Pilot Study on Scientific Knowledge Enhancement in Angola 

   Karlsen, Jan Erik; Quale, Christian (Research report, 2012)
   The objective of the pilot study was to map actual position, assess feasibility of tools and actions, and to propose a road map for enhancement and diffusion of scientific knowledge amongst Angolan institutions and industry ...
  • Technology and operational challenges for the high north 

   Gudmestad, Ove; Quale, Christian (Research report, 2011)
   The Petroleum Safety Authority Norway (PSA) has commissioned this project in order to obtain a picture of the HSE challenges related to petroleum activities in the Norwegian High Northern region. The acquired overview ...
  • Vestlandet som ledende miljøvennlig energiregion 

   Ervik, Ragna M.L; Randeberg, Erlend; Quale, Christian; Reve, Torger (Research report, 2008)
   Denne rapporten fra IRIS er utarbeidet til Vestlandskonferansen 2008. Rapporten ser på hvilke forutsetninger Vestlandet har som miljøvennlig energiprodusent, hva som er status i dag og hvilke muligheter regionen har fremover. ...