• Bruk av infrarødvarme i sammenheng med yogaøvelser hos mennesker med revmatiske lidelser 

   Normann, Roger (Research report, 2020)
   Denne rapporten er utformet av NORCE på oppdrag for Emijoli AS og i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund Agder. Prosjektet er ett forprosjekt med tema bruk av infrarødvarme i sammenheng med yogaøvelser hos mennesker med ...
  • Den tredje rollen: Fra distriktshøgskole til universitet 

   Normann, Roger; Pinheiro, Romulo (Chapter, 2019)
  • Etablering av Digital Innovation Hub - Ocean Technology 

   Normann, Roger; Ellingsen, Anne Grete; Håverstad, Thor Arne (Research report, 2020)
   Denne rapporten dekker aktiviteter som ble gjort i prosjektet fra og med våren 2019 til og med vinteren 2020. Vi redegjør i denne rapporten for hva en digital innovasjons hub (DIH) er og hvordan den komplementerer det ...
  • Evaluering av prosjektet kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning 

   Normann, Roger; Kyllingstad, Nina (Research report, 2019)
   NORCE har evaluert prosjektet kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at i denne rapporten brukes i stor grad forkortelsen NFYE for prosjektnavnet. Evalueringen har blitt gjennomført ...
  • Evaluering av Østre Agder 

   Kyllingstad, Nina; Normann, Roger; Zyzak, Barbara (;1/2017, Research report, 2017)
   Denne rapporten er en evaluering av styrker og svakheter ved nåværende organisasjonsmodell og forankring av interkommunalt samarbeid i Østre Agder. Rapporten er basert innsamlede data fra alle regionråd i Norge, dokumentstudier, ...
  • Kartlegging av arbeidsoppgaver ved UiA 

   Kyllingstad, Nina; Erdvik, Irina Burchard; Normann, Roger (Research report, 2020)
   Som universiteter flest har Universitetet i Agder (UiA) som mål å tilby høyere utdanning, samt utføre forskning og utviklingsarbeid innenfor de faglige områdene universitetet har sin kompetanse. I lys av finansieringsgrunnlag ...
  • Klyngegovernance: Perspektiver på styrt utvikling av regionale næringsklynger 

   Normann, Roger; Isaksen, Arne (Research report, 2009)
   Regionale næringsklynger har fått stor oppmerksomhet i nærings- og regionalpolitikken. Det avspeiler at fungerende regionale klynger anses å stimulere nyetableringer, innovasjonsevne og konkurransestyrke for bedrifter i ...
  • Organisering og ledelse av klyngeprosjekter 

   Flatnes, Andre; Fosse, Jens Kristian; Furre, Harald; Normann, Roger (;6/2014, Research report, 2014-09)
   I denne rapporten sammenfattes nyere forskning om temaet samt at erfaringer basert på evaluering av ulike klyngesamarbeid syntetiseres. Målet med dette arbeidet og rapporten er å bidra til utvikling av et utvidet ...
  • Utfordringer og muligheter på Agder 

   Johnsen, Hans Chr Garmann; Normann, Roger (Research report, 2012)
   I denne rapporten skal vi forsøke å beskrive noen hovedutfordringer på Agder som kan være et bidrag til diskusjonen om planstrategier for Agder. Rammene for arbeidet med planstrategi er gitt av departementet i dokumentet ...
  • Utredning av alternative modeller for kommersialisering av forskning ved Universitetet i Agder 

   Normann, Roger; Kyllingstad, Nina; Bjorvatn, Torbjørn (;7/2018, Research report, 2018-12-02)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Universitet i Agder, basert på et mandat fra universitetsstyrets sin behandling av dette i juni møtet 2018. Arbeidet er utført mellom 20. September og 2. november 2018. Utredningen ...