• Brukermedvirkning på systemnivå (BRUS) 

   Berget, Bente; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2020)
   De fem kommunene som har deltatt i prosjektet (Kristiansand, Arendal, Songdalen, Grimstad og Lindesnes) har alle erfaring med brukermedvirkning på systemnivå, men denne brukermedvirkningen har vært organisert på forskjellig ...
  • En som alltid vil lete etter meg (ref. deltaker): Likemannstjenesten i Stavanger, Sola og Sandnes 

   Jentoft, Nina; Sivertsen, Kristina; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2021)
   I denne rapporten presenteres likemannstilbudet «Samarbeid om ettervern i Stavanger, Sola og Sandnes kommune», som ble gjennomført i perioden 2019–2021. Likemannstjeneste er et oppfølgingstiltak etter institusjonsbehandling ...
  • An exploration of recovery competence among Norwegian peer workers in substance abuse services 

   Sørly, Rita; Sivertsen, Kristina; Mydland, Trond Stalsberg (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Peer recovery services (PRS) in Norwegian municipalities fill a gap in available care in mental health care and/ or substance abuse treatment. In this qualitative study, we interviewed six peer recovery workers (PRWs). Our ...
  • KUBEN – Mulighetshuset 

   Jentoft, Nina; Sivertsen, Kristina; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2022)
   I denne rapporten presenteres ideene bak, samarbeidet om og aktivitetstilbudet i «Mulighetshuset» KUBEN som ble gjennomført i perioden 2016-2021. Målet for et slikt mulighetshus er å møte innbyggeres ulike behov relatert ...
  • Likemannstjeneste i Stavanger. Samarbeid om oppfølging etter institusjonsbehandling for rusavhengighet 

   Mydland, Trond Stalsberg; Kvanneid, Aase Jeanette (Research report, 2019)
   Prosjektet «Likemannstjeneste i Stavanger» har vært et forsøk med en ny samarbeidsmodell hvor tidligere rusavhengige har fungert som lønnet støtteperson (likemann/mentor) for andre rusavhengige som er i rehabilitering fra ...
  • Likepersontjenester i Oslo 

   Sivertsen, Kristina; Sørly, Rita; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2021)
   I denne rapporten presenteres to samarbeidsprosjekter kalt «Helhetlig ettervern i Oslo» og «Likepersontjenester – integrering og fysisk aktivitet». Prosjektene ble startet på bakgrunn av et samarbeid mellom bruker- og ...
  • Perspectives on challenges and opportunities in Norwegian peer recovery services for people living with dual diagnosis during a pandemic 

   Sivertsen, Kristina; Sørly, Rita; Mydland, Trond Stalsberg; Ekberg, Jan Ivar (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The COVID-19 pandemic and the measures required to address it has brought on major challenges to health-care systems worldwide, and particularly to vulnerable populations. Individuals struggling with substance abuse and ...
  • Velferdsobligasjoner som finansieringsmodell for sosialt arbeid 

   Garmann-Johnsen, Niels F.; Hellang, Øyvind; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2017)
   Rapporten ser på utfordringer og muligheter ved bruk av Velferdsobligasjoner som finansieringsmodell for sosialt arbeid. Agderforskning har spesielt sett på dette i forbindelse med rehabilitering av løslatte fra fengsel, ...
  • Verdiprosjektet – Økt nærvær 

   Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2016)
   Fokus i «Verdiprosjektet – Økt nærvær» har vært å øke nærvær på jobben for å motvirke høyt sykefravær i kommunesektoren. Tendensen i statlig og kommunal sektor er i dag ofte orientert mot lovpålagt oppfølging av den enkelte ...
  • Verdiprosjektet – Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen 

   Mydland, Trond Stalsberg (;4/2014, Research report, 2014)
   Fokus i ”Verdiprosjektet – Økt nærvær” har vært å øke nærvær på jobben for å motvirke høyt sykefravær i kommunesektoren. Tendensen i statlig og kommunal sektor er i dag ofte orientert mot lovpålagt oppfølging av den enkelte ...