• The causal effect of workload on labour supply of older employees 

   Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin (Working paper; 6-2017, Working paper, 2017-12)
   Several policies are implemented to keep older workers in the labour force, but little is known about their effects. We investigate the effects of a particular program: at the age of 55, Norwegian teachers’ workload is ...
  • Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates? 

   Brekke, Kurt; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune (Working paper; 1-2017, Working paper, 2017-09)
   Competition among physicians is widespread, but compelling empirical evidence on the impact on service provision is limited, mainly due to lack of exogenous variation in the degree of competition. In this paper we exploit ...
  • Continuity of care, measurement and association with hospital admission and mortality: A registry-based longitudinal cohort study 

   Hetlevik, Øystein; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Objective To assess whether continuity of care (COC) with a general practitioner (GP) is associated with mortality and hospital admissions for older patients We argue that the conventional continuity measure may overestimate ...
  • Do Treatment Decisions Depend on Physicians’ Financial Incentives? 

   Brekke, Kurt; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune (Working paper; 4-2015, Working paper, 2015-07)
   We study whether and how physicians respond to financial incentives, making use of detailed register data on the health-care services provided to patients by general practitioners (GPs) in Norway over a six-year period ...
  • Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport 

   Reme, Silje Endresen; Monstad, Karin; Fyhn, Tonje; Øverland, Simon; Ludvigsen, Kari; Sveinsdottir, Vigdis; Løvvik, Camilla; Lie, Stein Atle (Research report, 2016-12)
   Individuell jobbstøtte (IPS) er en tilnærming til arbeidsrehabilitering blant psykisk syke, som har vist god effekt på sysselsetting i internasjonale studier. Denne rapporten beskriver en randomisert kontrollert studie som ...
  • Effektevaluering av ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding: underveisrapport 

   Mæland, Silje; Monstad, Karin; Holmås, Tor Helge; Øyeflaten, Irene Larsen; Husabø, Elisabeth; Aamland, Aase (Research report, 2016-09)
   Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ Tjenesteavdelingen lyste i september 2014 ut anskaffelse av evaluering av forsøk med ny medisinsk vurdering (NMV)etter seks måneders sykmelding. I Prop. 93 S (2013-2014) tilleggsbevilgninger ...
  • Evaluating the Effect of a National Labour and Welfare Administration Reform (Nav-reform) on Employment, Social Insurance and Social Assistance 

   Aakvik, Arild; Monstad, Karin; Holmås, Tor Helge (Working paper 04-2014, Working paper, 2014-04)
   A national labour and welfare administration reform (NAV reform) is evaluated on employment outcomes and use of social insurance and assistance schemes. The reform was implemented step-wise over time during 2006—2010 at ...
  • Evaluering av kommunal medfinansiering 

   Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar; Monstad, Karin (Working paper; 6-2015, Working paper, 2015-09)
   Prosjektet «Resultater av samhandlingsreformen: Bedre helse, bedre helsetjenester, bedre samfunnsøkonomi?» er et samarbeid mellom Uni Rokkansenteret, Frischsenteret og Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (UiO) og er ...
  • Evaluering av samarbeidet mellom NAV og helsetjenesten om Individuell jobbstøtte (IPS) 

   Fyhn, Tonje; Øygarden, Olaug; Monstad, Karin; Skagseth, Martin (Research report, 2021)
   Prosjektet «Evaluering av samhandlingen mellom NAV og helsetjenesten i samarbeidet om Individuell jobbstøtte (IPS)» har blitt utført mellom slutten av september 2020 og slutten av april 2021, på oppdrag fra Arbeids- og ...
  • Health effects of reduced workload for older employees 

   Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   To keep elder employees in the labour force, introducing age-dependent job conditions can be a policy measure. However, we know little about the effect of such initiatives. We investigate the effects of a particular programme ...
  • Hospital Readmission and Mortality Among Frail Elderly – The Importance of Spouse and Adult Children 

   Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Steskal, Darina (Working paper; 7-2015, Working paper, 2015-12)
   In many Western societies, the aging of the population puts a strain on health care service delivery and financing. In particular, demand for specialist services attracts attention, as these services are the most costly. ...
  • Kommunale pleie- og omsorgstjenester – en studie av eldre med og uten nære pårørende 

   Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil; Monstad, Karin (Working paper; 1-2016, Working paper, 2016-01)
   Befolkningsutviklingen tilsier at det i årene framover vil bli flere eldre med behov for hjelp. Det er stilt spørsmål ved om kommunesektoren vil makte å skaffe nok ressurser til eldreomsorgen, gitt de omsorgsbehovene vi ...
  • Leiarspenn og organisering: Samanhengar med sjukefråvær og turnover 

   Holte, Kari Anne; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Øygarden, Olaug (Research report, 2019)
   Prosjektet «Leiarspenn og organisering» vart på oppdrag for KS gjennomført av NORCE Samfunn, hausten 2019, med formål å skaffa til vegar kunnskap om leiarspenn, i tydinga talet på tilsette ein leiar har ansvaret for. Konkret ...
  • Regular employment for people with mental illness – An evaluation of the individual placement and support programme 

   Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Reme, Silje Endresen (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Highlights • Individual placement and support (IPS) investigated in moderate/severe mental illness. • We document the long-term effects of IPS in Norway using an RCT and registry data. • Effects were particularly large ...
  • Sluttrapport for forsøk med ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding 

   Mæland, Silje; Monstad, Karin; Holmås, Tor Helge; Øyeflaten, Irene Larsen; Husabø, Elisabeth; Aamland, Aase (Research report, 2018-03-09)
   Forsøket ny medisinsk vurdering (NMV) ved seks måneders sykmelding ble initiert fra politisk hold, og igangsatt våren 2015. Forsøket er er regulert av «Forskrift om forsøksordning med ny medisinsk vurdering av en annen ...
  • Socioeconomic Status and Physicians' Treatment Decisions 

   Brekke, Kurt; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Straume, Odd Rune (Working paper; 2-2015, Working paper, 2015-05)
   This paper aims at shedding light on the social gradient by studying the relationship between socioeconomic status (SES) and provision of health care. Using administrative data on services provided by General Practitioners ...
  • Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen - avhenger de av helsetilstand. 

   Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Denne analysen undersøker om dårlig helse hindrer individer fra å kunne øke sitt arbeidstilbud slik pensjonsreformen la opp til. Vi analyserer effekten av reformen på arbeidsdeltakelse og avtalte timer i arbeid for mennesker ...
  • Worried sick? Sickness absence during organizational turmoil 

   Bratberg, Espen; Monstad, Karin (Working Paper, Working paper, 2011-12)
   Sickness absence has risen over the past years in Norway. An explanation put forward is that a tougher labour market represents a health hazard, while a competing hypothesis predicts that loss of job security works as a ...
  • Worried sick? Worker Responses to a Financial Shock 

   Bratberg, Espen; Monstad, Karin (Working paper 07/2013, Working paper, 2013-12)
   Excessive sickness absence may hurt productivity and put a strain on public finances. One explanation put forward for increasing absence rates is that a tougher labour market represents a health hazard. A competing hypothesis ...