• Legebemannet utrykningsbil i legevakt 

      Hallgren, Inger Lise; Mikaelsen, Per Magne (Rapport, Research report, 2009-09)
    • Legevakt - nasjonal uniformering 

      Aksnes, Arne; Mikaelsen, Per Magne; Valdersnes, Grethe; Zachariassen, Signe M.; Øen, Terje Olav (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Rapport nr. 6-2014, Research report, 2014-12-31)