• Boligpiloter tilpasset beboere med alvorlig rus- og psykisk (ROP) lidelse. Funksjons- og ytelsesbeskrivelser for tre beboerprofiler 

   Meland, Kjersti V.; Gjerstad, Brita; Kraaijeveld, Arjen; Gjerstad-Sørensen, Ragnhild; Thorbjørnsen, Nina; Fresvik, Annette; Vatn, Elin (Research report, 2024)
   Rapporten presenterer funksjons- og ytelsesbeskrivelser for tre pilotboliger tilpasset tre beboerprofiler med alvorlig rus og psykiske lidelser (ROP) som vil stå ferdigstilt i Karmøy kommune høsten 2024. Forskningsprosjektet ...
  • Dialogkonferanser som verktøy for innovasjon 

   Billington, Mary G.; Krøvel, Anne V.; Meland, Kjersti V. (Research report, 2013)
   Virkemiddelet “dialogkonferanse” har vært utviklet i VRI Rogaland i løpet av VRI 2 perioden. Virkemidlene «bedriftsprosjekt» og «dialogkonferanse» har vært de to mest brukte og kan derfor regnes som de viktigste virkemidlene ...
  • Forstudie Sirkulære muligheter i Sauda og Suldal 

   Meland, Kjersti V.; Kleinegris, Dorinde Mechtilde Meike; Enerstvedt, Anna Kraaijeveld; Fromreide, Mads (Research report, 2023)
   Denne forstudien har undersøkt potensialet for utvikling av nye vekstnæringer ved å tilrettelegge for sirkulært og bioøkonomisk samarbeid i Sauda og Suldal. Forstudien har kartlagt ressurs- og sidestrømmer til en gruppe ...
  • Grønn omstilling blant små og mellomstore bedrifter (SMB) i Rogaland. Status, motiver og barrierer for grønn omstilling i ulike næringer. 

   Harstad, Anne Marthe; Meland, Kjersti V.; Smeland, Adelhei; Fjelldal, Øystein Martin (Research report, 2023)
   Resultater fra undersøkelsen av grønn omstilling blant små og mellomstore bedrifter (SMB) i Rogaland viser at industrien i størst grad, og primærnæringene og varehandel i minst grad har gjennomført grønn omstilling. Videre ...
  • Innovasjon i anleggsbransjen 

   Krogstad, Julie Runde; Meland, Kjersti V. (Research report, 2022)
   Nye Veier har vært en sentral aktør og bidragsyter til innovasjon i anleggsbransjen gjennom systematisk å ta i bruk totalentreprise på alle prosjekter, teste ut nye gjennomføringsmodeller, legge til rette for forenklinger ...
  • Innovasjonssystemet til den norske tunnelsikkerhetsnæringen 

   Meland, Kjersti V.; Kyllingstad, Nina (Research report, 2021)
   I dette prosjektet har vi undersøkt hvordan innovasjonssystemet til den norske tunnelsikkerhetsnæringen kan skape gode vilkår for innovasjon og entreprenørskap. Vi har undersøkt hvordan entreprenører på system- og bedriftsnivå ...