• Flere i arbeid og færre på trygd? 

      Løvvik, Nikolai (Research report, 2012)
      Formålet med denne empiriske oppgaven er å analysere effekten av arbeids- og velferdsreformen for et utvalg førstegenerasjonsinnvandrere i Norge. Hovedproblemstillingen for oppgaven er å analysere om NAV har påvirket ...